Torun – Fort VII


Vid det sjunde fortet i nordvästra Torun mördade Gestapo ca 1500 polacker under kriget. Fortet fungerade även som ett interneringsläger för fångar som arresterats där ett flertal utav dem mördades vid fortet eller vid andra avrättningsplatser, bl.a. i ett skogsområde vid Barbarka, några kilometer norr om fortet.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2015).

Läge: 53°02'02.01"N 18°33'46.38"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Fortet var ett utav flera fort som upprättades under artonhundratalet och som tillsammans utgjorde en försvarsring runt staden. Det var inte bara vid Torun som nazisterna övertog gamla fort utan detta var relativt vanligt. Forten användes som både fängelser och avrättningsplatser. Vid en del utav fortet finns det tydliga märken av skjutningar, men detta är inte från avrättningarna, utan ett resultat av skjutövningar som den polska armén genomförde efter kriget.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).