Treblinka I


De flesta utav oss känner till namnet Treblinka på samma sätt som vi känner till Auschwitz. Vore det inte för namnet på ett av de största nazistiska förintelselägren skulle knappast någon utav oss känna till denna lilla by ca tio mil nordöst om Warszawa. Det som är mindre känt är att Treblinka bestod av två oberoende och självständiga läger, ca två kilometer ifrån varandra. Det första av dessa två läger var inte förintelselägret Treblinka utan ett arbetsläger (Arbeitslager) som upprättades 1941. Lägret upprättades i en skog intill ett stort grustag där majoriteten av fångarna tvingades att arbeta. Andra fångar tvingades arbeta i verkstäder inom lägret. Treblinka hade goda järnvägsförbindelser och det fanns redan en väg in till Treblinka. Detta bidrog till valet av Treblinka som en plats för att upprätta ett förintelseläger.

Förintelselägret började byggas ca två kilometer från arbetslägret och en del av fångarna fick arbeta med att bygga förintelselägret. När det stod klart i juli 1942 fick det namnet Treblinka II och det tidigare arbetslägret fick namnet Treblinka I. Treblinka I bestod av ca trettio baracker/byggnader och ca 2000 fångar satt som mest i lägret vid ett och samma tillfälle. Även om Treblinka I inte per definition var ett förintelseläger dog fångar av samma skäl som i andra koncentrationsläger. Utanför lägret hade nazisterna upprättat en speciell avrättningsplats. När fångarna i Treblinka II gjorde uppror i augusti 1943 fick detta konsekvensen att Treblinka II revs. Treblinka I var inte inblandat i upproret och fortsatte att existera fram till sommaren 1944 då den sovjetiska Röda armén närmade sig området. Lägret och fångarna evakuerades och nazisterna rev lägret. Mellan 1941 och 1944 gick ca 20 000 fångar genom Treblinka I.

Nuvarande status: Raserat med museum (2015).

Läge: 52° 37' 01" N, 22° 02' 19" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Till skillnad från Treblinka II där det inte finns några fundament eller ruiner kvar råder det motsatta förhållandet i Treblinka I vilket gör det riktigt intressant att vandra omkring på området. Vid nästan varje ruin finns det en informationstavla om ruinen. Treblinka I gör även att besöket i Treblinka II blir mycket mer intressant när de sätts i relation till varandra, nackdelen kan vara att det är ca två kilometer att promenera mellan de båda lägren.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Belzec, Sobibor, Treblinka – The Operation Reinhardt death camps (1987).