Warszawa – Polski hotell


Detta var ett hotell i Warszawa som under 1943 blev en interneringsplats för judar som innehade pass tillhörande neutrala stater, i synnerhet sydamerikanska. Idén med neutrala staters pass kom sig av att det fanns judar i gettot som de facto tillhörde neutrala stater och dessa levde i jämförelse med andra judar i en någorlunda säker tillvaro. De riskerade inte att tvångsrekryteras till arbetsläger och riskerade inte att utsättas för samma våldsamma behandling av tyskarna och deras kollaboratörer. Detta faktum tilldrog sig schweiziska judiska organisationers intresse om att judar med neutrala staters pass kanske skulle kunna få möjlighet att emigrera. Därför började flera neutrala staters konsulat utan officiellt tillstånd av sina regeringar att utfärda pass eller andra dokument som ”styrkte” innehavarens nationalitet. Dokumenten såldes senare av (judiska) profitörer för hutlösa summor och därför var det få som hade råd. Andra visste inte om dokumenten i själva verket var en fälla för att locka ut judarna ur sina gömställen och tvekade därför.

Men under sommaren 1942 började deportationstågen rulla mot förintelselägren och fler och fler tog risken och köpte dokument. De judar som kunde uppvisa neutrala staters pass togs till hotell Polski och därifrån skickades ca 250 till uppsamlingslägret Vittel i Frankrike och ca 2500 till Bergen-Belsen i Tyskland. Därifrån var det tänkt att judarna sedan skulle kunna resa iväg till sina ”hemländer”. Men tyskarna anande dock ugglor i mossen och lät kontrollera passen, bl.a. genom att kontakta de stater som passen var utfärdade i. Men eftersom passen utfärdats utan tillstånd så angav de sydamerikanska staterna att passen var ogiltiga och därmed inte tillät innehavaren inresa. Enbart det brittiska Palestina tillät innehavare av dokument inresa till Palestina och då i utbyte mot tyskar som satt fast i Palestina. Ca 50 judar från lägret i Vittel och ca 350 judar från Bergen-Belsen klarade sig. Övriga skickades under 1943 och 1944 till Auschwitz där de mördades.

Nuvarande status: Bevarat med minnestavla (2013).

Adress: Dluga 29, 00-241, Warszawa.

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Fortfarande diskuteras det huruvida det var en fälla iscensatt av tyskarna för att locka fram förmögna judar ur sina gömställen och visst hade tyskarna kännedom om vad som pågick. Det som talar emot tysk kännedom är det faktum att de tillät så pass många judar resa iväg till Vittel och Bergen-Belsen. Om det varit en fälla så hade det räckt med att lura dem till Polski hotell och därifrån skicka iväg dem till något förintelseläger istället för västerut. Allt byråkratiskt arbete med att undersöka dokumentens äkthet och giltighet samt faktumet att ca 400 judar faktiskt tilläts utresa talar för att det inte var en fälla. Men å andra sidan skickades den sista gruppen av 420 judar från hotellet till fängelset Pawiak i Warszawa där de mördades.

Litteraturtips: Szulc, Artur: Marodörer, medhjälpare och mördare: katolska och judiska polacker i nazisternas tjänst 1940 – 1943 (2012).