Warszawa Umschlagplatz


Det var från denna plats precis utanför gettot som nazisterna i juli 1942 började deportera gettots invånare till främst Treblinka, ca tio mil nordöst om Warszawa. Umschlagplatz var en del utav Gdansk stationen men som nazisterna skärmade av och byggde upp en mur kring. Nazisterna beordrade gettots judiska råd att organisera deportationerna och ansvara för att den dagliga kvoten av deporterade uppfylldes. Det judiska rådets ordförande i gettot Adam Czerniakow vägrade dock medverka i deportationerna och begick självmord den 23 juli 1942. Intill umschlagplatz låg det ett sjukhus som fungerade som en uppsamlingsplats för de judar som skulle deporteras. Mellan den 23 juli och den 12 september 1942 deporterades ca 300 000 judar från gettot varav ca 265 000 hamnade i Treblinka där de mördades. Deportationerna återupptogs i mindre skala i januari 1943.

Nuvarande status: Raserat med monument (1998).

Läge: 52°15'08.13" N 20°59'20.60" E

Att ta sig dit: Spårvagn.

Kommentar:

Monumentet har en form av en öppen godsvagn som symboliserar de vagnar som judarna deporterades i. Inga som helst spår finns kvar av själva stationen.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Belzec, Sobibor, Treblinka – The Operation Reinhardt death camps (1987).