Warta


I mars 1940 anlände tyska läkare till mentalsjukhuset i Warta, ca 40 kilometer öster om Kalisz. Läkarna började omgående att upprätta listor på de patienter vars psykiska handikapp inte överensstämde med den nazistiska rasideologin om friskhet och sundhet. I slutet på mars började tyskarna att förbereda en aktion mot de som fanns på listorna. Aktionen gick ut på att dessa människor skulle mördas eftersom deras handikapp utgjorde ett hot mot det rasrena samhället som nazisterna eftersträvade. Mellan den 2 – 4 april mördades 499 patienter i en speciellt konstruerad lastbil med ett hermetiskt tillslutet lastutrymme. När lastutrymmet var fyllt stängdes dörrarna och motorn startades och avgaserna leddes in i lastutrymmet och patienterna dog av koloxidförgiftning. Patienterna hade innan de förts in i lastutrymmet fått en lugnande spruta för att de inte skulle göra motstånd. Morden genomfördes av ett speciellt kommando som kallades för Sonderkommando Lange under ledning av Herbert Lange. Kommandots huvudsakliga uppgift var att med hjälp av lastbilen mörda psykiskt sjuka patienter på olika mentalsjukhus runt om i distriktet Wartheland. Kropparna begravdes i en massgrav i en skog strax utanför Rossoszyca, ca en mil öster om Warta.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2023).

Läge: 51°41' 56.48" N 18°43' 40.84" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Sjukhuset (Sieradzka 3, 98-290 Warta) är fortfarande i bruk och det finns ett monument tillägnat offren. Som alltid när jag besökt liknande monument vid mentalsjukhus ger det en känsla av obehag att vistats på sådana platser. I skogen vid Rossoszyca där kropparna begravdes finns det också ett minnesmonument omgivet av ett staket. Det ligger ca 500 meter från vägen. Namnen på de mördade finns på tavlor på varsin sida om monumentet.

Litteraturtips: Friedlander, Henry: The Origins of Nazi Genocide – From euthanasia to the final solution (1995).