Wawer


Den 26 och 27 december 1939 genomförde tyskarna en av de första massakrerna på polska civila medborgare. Massakern hade föregåtts av att två polacker mördade två tyska underofficerare på kvällen den 26 december. Morden ägde rum i ett distrikt i Warszawa som heter Wawer och redan samma kväll påbörjade tyskarna att slumpmässigt arrestera civila män mellan 16 – 70 år i området där morden ägt rum. Som repressalie dömdes i en summarisk rättegång 114 män till döden genom arkebusering.

Nuvarande status: Monument (2015).

Läge: 52°14'01.28" N 21°09'30.77" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Massakern var en av de första som tyskarna genomförde på polsk mark men ingalunda den sista. Massakrer som denna kom att bli en del utav vardagen för polackerna och skulle vara avskräckande och tvinga civilbefolkningen till lydnad och underkastelse. Men samtidigt kom massakrer som denna att stärka banden mellan polacker och avskyn till tyskarna ökade. Det slumpmässiga urvalet ledde ofrånkomligen till att oskyldiga som råkade vara på fel plats vid fel tillfälle mördades. Detta var en medveten strategi från tyskarnas sida som därigenom hade en förhoppning om att människor som planerade attentat skulle avstå samtidigt som människor skulle förhindra attentat i rädsla för att oskyldiga skulle drabbas.

Litteraturtips: Lukas, Richard C: Forgotten Holocaust: The Poles Under German Occupation 1939-1944 (2008).