Zagan


1939 upprättades ett krigsfångeläger (Stalag VIII C) vid den lilla staden Zagan i nuvarande västra Polen. Fångarna tvingades arbeta i bl.a. närliggande industrier. I april 1942 upprättades ytterligare ett läger intill Stalag VIII C för nedskjutna piloter och besättningsmän tillhörande det amerikanska och brittiska flygvapnet. Lägret kallades för Stalag Luft III och drevs av det tyska flygvapnet (Luftwaffe). Inledningsvis fängslades bara amerikanska och brittiska flygare men senare fängslades även flygare från andra nationaliteter. 1944 satt ca 10 500 krigsfångar i lägret. Fångarna i Stalag Luft III behövde inte arbeta och deras sysselsättning bestod av diverse kulturella och sportsliga arrangemang.

På våren 1943 började en motståndsgrupp inom lägret att planera en flykt genom att gräva tre tunnlar från tre olika baracker. Dessa gick under namnen Dick, Tom och HarryDick upptäcktes av tyskarna under en rutinkontroll och förstördes. Tom övergavs när tyskarna byggde ut lägret i den riktning som tunneln grävdes. Tom användes istället som ett förråd under bygget av Harry. Ingången till Harry låg under spisen och var när den stod klar i januari 1944 10 meter djup och 111 meter lång. Fångarna arbetade i skift med att gräva ut tunneln och man installerade både elektricitet och räls för att förenkla grävandet. Ca 132 ton sand grävdes ut som sedan spreds över det övriga lägret.

Flykten bestämdes till natten mellan den 24 och 25 mars och det var tänkt att 200 fångar skulle fly. När de första fångarna öppnade tunneln på andra sidan lägret visade det sig att tunneln var för kort och utgången låg på öppen mark. Den kunde därför lätt upptäckas om vakterna gjorde ett svep med sökarljuset. Detta gjorde att flykten tog mycket längre tid än planerat eftersom de var var tvungna att vara mycket försiktiga. Dessutom kollapsade delar av tunneln som det tog tid att reparera. Tunnelns utgång upptäcktes av en vakt på morgonen och fyra fångar greps omgående.

De som var kvar i tunneln tvingades retirera och gömde sig i lägret för att undgå upptäckt. 76 fångar lyckades ändå fly men av dessa fångades 73 stycken in i olika delar av det ockuperade Europa. Endast tre lyckades fly tillbaka till friheten. Av de 76 fångar som fångades in beordrade Hitler att 50 skulle avrättas. De 23 som inte avrättades skickade tillbaka till olika läger, däribland Zagan. Efter att flykten upptäckts förstördes Harry av tyskarna. Efter kriget revs både Stalag VIII C och Stalag Luft III.

Nuvarande status: Raserat med museum (2010).

Läge: 51°35'47.52" N 15°17'32.45" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet ligger på området där Stalag VIII C låg medan Stalag Luft III ligger ca en kilometer från museet. Ruinerna efter Stalag Luft III finns utspridda i skogen och det finns en informationstavla vid varje ruin som beskriver dess funktion. Ruinen finns även markerad på ett flygfoto som togs under kriget som gör det lätt att orientera sig vart i lägret just den byggnaden fanns. Tunneln Harry är markerad från dess början till dess slut. 1963 filmatiserades flykten av Hollywood med en av den tidens stora filmstjärna Steve McQueen i huvudrollen. Andra kända namn är Charles Bronson, James Garner och Richard Attenborough. Filmen blev en stor succé.

Litteraturtips: Brickhill, Paul: Great Escape (2009).