Zamosc Rotunda


I juni 1940 övertog Gestapo i Zamosc ett fort från artonhundratalet som kallades för Rotunda. Fortet låg strax utanför Zamosc, omgavs av höga murar och låg nära en järnvägsknut vilket gjorde det idealiskt för transporter av polacker från närliggande områden. De polacker som fördes till fortet föll under Aktion AB (Ausserordentliche Befriedungsaktion) som syftade till att eliminera den polska intelligentian. Vid fortet förhördes (inte sällan under tortyr) fångarna, fängslades och fr.o.m. 1943 började även Gestapo mörda fångar. Kropparna begravdes senare utanför fortets murar och med start i november 1943 började nazisterna att öppna massgravarna och kremera kropparna. Fortet fungerade även som ett transitläger för fångar som av olika skäl skulle deporteras till andra fängelser, koncentrationsläger eller områden. Fram till den 22 juli 1944 då fortet övergavs mördades mellan 6000 – 8000 personer.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2013).

Adress: Meczenników Rotundy, 22-400 Zamosc.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Med tanke på att Lublin distriktet (i vilket Zamosc låg) planerade att germaniseras föreslog distriktets ledare Odilo Globocnik och tillika Himmlers undersåte att Zamosc skulle byta namn till Himmlerstadt. Himmler blev smickrad av förslaget med avböjde med motiveringen att inte ens Hitler hade tillåtit att någon stad fick bära hans namn. Zamosc fick istället namnet Pflugstadt.

Litteraturtips: Höhne, Heinz: Hitlers SS och Gestapo (1967).