Estoril – Horthy villa


Ca en mil väster om Lissabon i det fashionabla Estoril bodde den ungerske f.d. ungerske regenten Miklos Horthy i en fin villa mellan 1950 och fram till hans död 1957. Horthy hade tjänstgjort i första världskriget i den österrikiska-ungerska flottan. Efter första världskriget blev han politiskt engagerad och 1920 utnämnd till ungersk statschef. Redan 1920 och som det första landet i Europa infördes antisemitiska lagar som begränsade judars möjligheter till studier vid ungerska universitet.

Ungerns statsskick var nationalistiskt med stora inslag konservatism och passade därför väl in i den våg av nationalistiska partier och strömningar som sköljde över Europa under framför allt trettiotalet. Ungern kom därför att alliera sig med Tyskland och Italien 1938 och införde ytterligare antisemitiska lagar. Men när Förintelsen växlade upp under 1941 och 1942 vägrade Ungern att följa Tysklands väg med än mer extrema antisemitiska åtgärder. Judarna i kunde därför, om än med inslag av antisemitism, leva ett begränsat liv utan att behöva riskera deporteras eller sättas i getton.

När Tyskland invaderade Sovjetunionen den 22 juni 1941 förklarade Ungern Sovjetunionen krig några dagar senare. Efter påtryckningar så skickade de trupper till Sovjetunionen som ställdes under tyskt befäl, men behöll majoriteten av trupperna i Ungern. När krigslyckan började vända under 1943 försökte Horthy hitta en väg ut ur alliansen med Hitler. Detta ogillades skarpt av Hitler som därför i mitten på mars 1944 ockuperade Ungern och installerade en pronazistisk regering. Detta följdes av en upptrappning av judeförföljelserna och ca 400 000 judar fick se sig deporterade från Ungern till Auschwitz mellan mars och juli 1944.

Horthy kunde inget annat än att acceptera detta men under påtryckningar av västländerna som hotade att ställa honom till svars efter kriget så stoppade Horthy i augusti 1944 deportationerna. Han installerade en ny premiärminister som återupptog diplomatin med att avsluta kriget för ungersk del. Hitler kom då att fängsla Horthy och t.o.m. ta han son som gisslan för att han inte skulle hitta på något mer. En ny tyskvänlig regering, Pilkorspartiet, under ledning av Ferenc Szálazi tog makten och blev kvar till krigsslutet. Under pilkorsarna kom judeförföljelserna att trappas upp ordentligt.

Efter kriget kom Horthy att fängslas en kort period men släpptes i december 1945 och kunde återförenas med sin familj. Han kom också att vittna i Nürnbergrättegångarna. Men han kunde inte återvända till Ungern eftersom landet numera var en kommunistisk stat. Familjen fortsatte därför att bo kvar i Bayern, Tyskland, fram till 1950 då de flyttade till en fin villa i Estoril utanför Lissabon. När Horthy dog 1957 begravdes han i Lissabon, först 1993 efter att Ungern befriat sig från kommunisterna återfördes han till Ungern, detta utifrån hans egna krav att inte återbördas förrän Ungern var fritt.

Nuvarande status: Bevarad med minnestavla (2023).

Adress: 1937 R. Dom Afonso Henriques, 2765-573 Estoril.

Att ta sig dit: Promenad från Estoril station.

Kommentar:

Det finns en liten informationstavla uppsatt på fasaden som vetter ut mot gatan. Till för några år sedan drevs ett Guest House i villan men det verkar numera stängt. Villan omges också av ett högt staket som försvårar insyn och intrycket är att de som bor där, eller äger villan, verkar ljusskygga.

Litteraturtips: Levine, A Paul: Raoul Wallenberg i Budapest: människan, myten och Förintelsen (2011).