Bärenhöhle


Utanför Smolensk började tyskarna i oktober 1941 bygga ett FHQ inför anfallet mot Moskva. Platsen låg i ett skogsområde där Röda armén tidigare haft ett högkvarter. Byggandet drog ut på tiden och stod klart först på sommaren 1942. Men då hade den tyska offensiven riktats mot Kaukasus och Stalingrad istället för Moskva. Högkvarteret överlämnades istället till armégrupp Center (Heeresgruppe Mitte). Komplexet kallades Bärenhöhle och bestod av drygt 40 bunkrar och baracker. Det hade t.o.m. byggts ett speciellt stickspår för Hitlers personliga tåg Amerika. Hitler besökte dock Bärenhöhle vid endast ett tillfälle. Den 13 mars 1943 under en flygning mellan sina militära fälthögkvarter Wehrwolf och Wolfsschanze gjorde han en mellanlandning för överläggningar och lunch i Bärenhöhle.

Tidpunkten för besöket var bara drygt en månad efter nederlaget i Stalingrad och Hitlers popularitet hade fått sig en törn. De officerare som under en längre tid varit motståndare till Hitler och hans sätt att leda Tyskland såg en möjlighet att sätta sina attentatsplaner i verket. Konspiratörernas bas var i Berlin men de hade folk på alla fronter och på östfronten var det generalmajor Henning von Tresckow. Inför Hitlers besök diskuterades tre förslag för att undanröja Hitler. Det första gick ut på att attackera Hitler och hans eskort på vägen mellan flygfältet och högkvarteret. Men detta försök övergavs ganska snart eftersom Hitler eskorterades av en tungt beväpnad SS styrka. Den eldstrid som skulle ha brutit ut hade fått en oviss utgång. Det andra förslaget gick ut på Hitler skulle mördas under den planerade lunchen. På en given signal skulle ett antal konspiratörer resa sig, dra sina tjänstevapen och kallblodigt mörda Hitler. Men denna plan övergavs eftersom befälhavaren för armégrupp Center, fältmarskalk Günther von Kluge, fann metoden att mörda en överordnad på det här viset ovärdigt en officer. Kluge hade dock inga invändningar mot det tredje förslaget.

Redan samma dag skulle Hitler flyga vidare mot Wolfsschanze och strax innan avfärd bad von Tresckow överste Heinz Brandt att ta med ett paket till Tresckows kollega general Helmuth Stieff. Brandt fattade inga misstankar och tog aningslöst med sig paketet ombord. Paketet innehöll två tidsinställda bomber som var placerade i två flaskor cognac. De var inställda på att detonera 30 minuter efter avgång då planet skulle vara någonstans över Minsk. När planet lyfte skickades ett meddelande till konspiratörerna i Berlin om att attentatet var satt i verket. Men kylan i planets lastutrymme där paketet placerats gjorde att bomberna inte utlöstes och Hitler landade oskadd i Wolfsschanze. När Tresckow fick reda på detta skickades ett nytt meddelande till Berlin och kuppen avblåstes. Tresckow var dock tvungen att snabbt komma över paketet med flaskorna innan de upptäcktes. Därför skickade Tresckow sin adjutant Fabian von Schlabrendorff snarast möjligt till Wolfsschanze för att återhämta paketet. Turligt nog hade Stieff inte öppnat paketet utan bara ställt undan det i ett hörn. Schlabrendorff kunde därför med en nödlögn återfå paketet och göra sig av med bomberna.

Tresckow var också i allra högsta grad inblandad i attentatet den 20 juli 1944. När det stod klart att även det attentatet misslyckades förstod Tresckow vad som väntade och begick självmord nästkommande dag.

Nuvarande status: Raserat (2019).

Läge: 54° 46' 57.60" N 31° 53' 52.20" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Enklaste sättet att ta sig till platsen är att ta en taxi och be denne vänta. Bährenhöhle ligger också längs vägen ut till det mer kända Katyn och kan väl värt ett stopp på vägen.

Det är svårt att få något grepp om Bärenhöhle, det finns en bunker och lite bråte i skogen intill en befintlig järnvägslinje. Den här bunkern kallas av lokalbefolkningen för ”Hitlers bunker”. Men att Hitler var i bunkern är inte troligt. Det går också att urskilja en banvall med ett stickspår som troligtvis hörde till Bärenhöhle. Men i brist på någon karta över Bärehöhle där bunkrarna och barackerna finns markerade har jag inget att utgå ifrån. Därför är det svårt att få en uppfattning om hur stort Bärenhöhle var och hur det såg ut. I Novi Bateki, ca fyra kilometer väster om Bärenhöhle, finns det ytterligare en bunker som möjligtvis också hörde till Bärenhöhle. 

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).