Königsberg – Fort V


Mellan 1872 och 1890 byggdes i försvarssyfte tolv stycken fort kring Königsberg och ett utav dessa var Fort König Friedrich-Wilhelm III i stadens nordvästra utkanter, även kallat femte fortet. Inför det sovjetiska anfallet mot Königsberg på våren 1945 förlades det tyska försvaret i dessa fortifikationer. Bittra strider utkämpades och i synnerhet vid det femte fortet som försvarades av en tysk garnison på ca 200 man. Det sovjetiska trycket blev emellertid övermäktigt och på natten mellan den 7 och 8 april stormades och erövrades fortet av sovjetiska trupper. Anmärkningsvärt är att fortet inte ansågs vara av någon större militär betydelse, men ändå tilldelades inte mindre än femton sovjetiska soldater Sovjetunionens högsta militära utmärkelse, Sovjetunionens hjälte, för sina insatser i striderna om fortet.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum (2013).

Läge: 54°45'08.1"N 20°26'36.3"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet öppnades 1979 och utanför fortet finns det diverse militär utrustning att beskåda. På insidan av fortet går det att vandra runt i en del utav gångarna och ta del utav utställningarna (ryska) medan andra gångar är stängda för besökarna. Det går även att vandra runt på fortets exteriör. Huvudmonumentet är stort och utstrålar heroism och lidande på ett sätt som var så typisk för den sovjetiska historiebeskrivningen.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Slutet: Hitlers Tyskland 1944 – 1945 (2012).