Lenino-Snegiri


I oktober 1941 inledde tyskarna sitt anfall mot Moskva, operation Taifun. En av anfallsvägarna gick längs den s.k. Volokolamsk motorvägen nordväst om Moskva. Uppgiften att försvara den vägen låg på den 16:e armén som leddes av den nyss utnämnde generallöjtnanten Rokossovsky. Sakta men säkert tvingades Rokossovsky att retirera allt närmare mot Moskva. Men ca två-tre mil nordväst om Moskva vid Lenino-Snegiri lyckades ryssarna i slutet på november få stopp på den tyska offensiven. Tyskarnas försörjningslinjer var uttänjda och både manskap och utrustning låg på bristningsgränsen. Lägg därtill den bistra vintern med temperaturer under 30 minus vilket gjorde att tyskarna inte fick till en slutgiltig offensiv mot den sovjetiska huvudstaden. I december 1941 var det istället Röda armén som gick på offensiven och tvingade tyskarna att retirera för att därefter aldrig återkomma.

Nuvarande status: Museum (2018).

Läge: 55° 52' 53.57" N 37° 03' 06.06" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Museet nås enklast genom att hyra en taxi från Tushino stationen för ca en femhundring som då inte bara kör till museet utan även väntar ca 90 minuter medan du är där. Museet i sig är vad man kan förvänta sig, tyvärr finns ingen engelsk översättning. Men den största anledningen att jag besökte museet var den Tiger stridsvagn som finns uppställd på den militära fordonsparken utanför museet. Tigern hittades efter kriget på ett militärt övningsområde där den användes som måltavla. Den är m.a.o. i ganska dåligt skick men det fråntar ändå inte dess attraktionsvärde som kanske den mest klassiska stridsvagn som rullade på de europeiska (och afrikanska) slagfälten.

Denna Tiger I erövrades i Kurland 1945 och är en av sju som finns kvar (om än i varierande skick) och som kan besökas. Ytterligare en finns på museum i Moskva, två i Frankrike och en vardera i England, Australien och USA. Ytterligare någon eller några finns i privat ägo. Endast den i Bovington har med stor möda renoverats till körbart skick.

Litteraturtips: Zetterling, Niklas, Frankson, Anders: Hitlers första nederlag: Anfallet mot Moskva (2011).