Lubyanka


Den sovjetiska säkerhetstjänstens hade sitt högkvarter i centrala Moskva. Den har sitt ursprung i den ryska revolutionen 1917 då Lenins nära vän och medarbetare Felix Dzerzhinsky (1877 – 1926) grundade Tjekan som blev Bolsjevikpartiets repressiva organ. Deras främsta uppgift var att bekämpa kontrarevolutionärer vart de än fanns. 1922 bytte Tjekan namn till GPU med skillnaden att de inte hade samma frihet som sin föregångare. GPU omorganiserades redan 1923 och fick namnet OGPU och skapade Gulags lägersystem (de sovjetiska arbetslägren). 1934 omorganiserades OGPU till NKVD med övergripande ansvar för all polisiär verksamhet. Mord på politiska motståndare och potentiella politiska motståndare tillhörde vardagen för NKVD.

1946 splittrades NKVD upp och den politiska polisen fick namnet MVD. I samband med Stalins död 1953 upplöstes MVD och ersattes av KGB som blev kvar fram till Sovjetunionens fall 1991. KGB ersattes då av det nuvarande FSB. Den huvudsakliga uppgiften för samtliga organ (undantag FSB) var att bekämpa och förebygga motståndare till Sovjetunionen och dess satellitstater. Spionage förekom också i länder både utanför och inom Sovjetblocket. KGB bidrog också med hjälp till kommunistiska grupperingar i olika länder, främst i Afrika och Centralamerika. Oavsett tidsperiod hade den sovjetiska politiska polisen sitt högkvarter i Lubyanka i centrala Moskva. Alla kände till huset och i källaren fanns celler där fångar både torterades och mördades. Efter Sovjetunionens fall är det FSB som huserar i lokalerna.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2010).

Adress: Lubyanka Square, Moskva.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Lubyanka.

Kommentar:

Man kan med all rätt säga att Lubyanka var kommunismens motsvarighet till vad Prinz Albrecht Strasse i Berlin var för nazismen. Det ska finnas ett litet museum någonstans i byggnaden men det är oerhört svårt att hitta eftersom det inte är skyltat. På andra sidan gatan finns det en minnessten tillägnat kommunismens offer. Stenen är hämtad från arbetslägret på Solovetskijöarna i Barents hav. Den staty av Felix Dzerzhinsky som stod på torget framför Lubyanka togs ner efter Sovjetunionens fall 1991. Den och flera andra kommunistiska statyer står numera i Moskvas skulpturpark tillsammans med andra kommunistiska statyer. Statyer av Lenin finns fortfarande kvar på flera platser i Moskva.

Litteraturtips: Andrew, Christopher: The KGB (1990).