Pusjkin


Den 17 september 1941 ockuperade tyskarna staden Pusjkin drygt två mil söder om Leningrad (nuvarande Sankt Petersburg). Pusjkin kom därmed att ligga nära fronten till Leningrad som tyskarna belägrade under ca tre år. Av stadens ca 3200 judar hade majoriteten av dessa lyckats fly till Leningrad innan tyskarna ockuperade Pusjkin. I början på oktober 1941 var judarna tvingade att registrera sig hos tyska myndigheter. Ett hundratals judar fängslades i Katarina palatsets källare. Några dagar senare kom dessa judar och andra som hållit sig gömda att mördas av nazistiska mordkommandon. Avrättningarna skedde i tre olika parker i Pusjkin och kropparna begravdes i massgravar. Ca 500 judar mördades under denna aktion.  Den 2 januari 1942 förklarade tyskarna Pusjkin för judefritt.

Nuvarande status: Monument (2011).

Läge: 59°43'20.09"N 30°23'49.34"E

Att ta sig dit: Lokaltåg till Pusjkin.

Kommentar:

Monumentet ligger i en park ca 500 meter från det populära besöksmålet Katarina palatset. Jag kände faktiskt inte till det här monumentet utan upptäckte det i samband en semesterresa till St. Petersburg. En av dagarna gjorde vi en dagstur till Katarina palatset och det var då jag upptäckte monumentet i en liten park. Monumentets utformning liknar mångt och mycket en sörjande/lidande person och det var det som gjorde att det tilldrog sig mitt intresse. Exakt i vilken utsträckning det är placerat vid någon av avrättningsplatserna känner jag inte till, men det är mig veterligen ett gemensamt monument för alla avrättningar som ägde rum i oktober 1941. Då Förintelsen som begrepp var tabu i f.d. Sovjetunionen dröjde det ända fram till Sovjetunionens fall 1991 innan monumentet restes.

Litteraturtips: Arad, Yitzhak: Holocaust in the Soviet Union (2009).