Rominten Reichsjägerhof


Ca tio mil sydöst om Kaliningrad ligger det ett ca 360 kvadratkilometer stort skogsområde som heter Rominten. Före 1945 var detta en del utav Ostpreussen och under artonhundratalet gjordes området till ett kejserligt jaktområde. 1891 lät kejsare Wilhelm den II uppföra ett mindre jaktslott (Jagdschloss) i området. Efter att nazisterna kommit till makten försökte Hermann Göring i egenskap av preussisk ministerpresident köpa loss jaktslottet men misslyckades. Göring lät då under 1936 bygga en egen jaktstuga ca två kilometer nordväst om kejsarens jaktslott och som han i egenskap av Reichsjägermeister kallade för (zweiter) Reichsjägerhof. Redan året innan hade Göring skaffat ett första (erster) Reichsjägerhof och det låg strax utanför Braunschweig. Reichsjägerhof Rominten var betydligt mer påkostat än kejsarens motsvarighet och var i likhet med Görings Carinhall norr om Berlin en produkt av Görings aptit för robusta och pompösa byggnader. Reichsjägerhof byggdes i timmer och bestod av två flyglar på vardera ca 50 meter, en huvudflygel på ca 35 meter, en stor innergård, en stor terrass och ett mindre tehus ca 50 meter nedanför huvudflygeln. Inredningen bestod av jakttroféer och överdådig lyx som inte sällan var stöldgods som Göring låtit hämtat från Europas alla hörn.

Precis som Carinhall var uppkallat efter Görings första fru Carin von Kantzow kallades Reichsjägerhof inofficiellt för Emmyhall efter Görings andra fru, Emmy Sonneman. Men precis som i fallet med Carin kunde och fick inte Emmy jämställas med Carin och därför blev även Emmyhall en mindre kopia av Carinhall. Göring däremot tillbringade mycket tid i Rominten och Reichsjägerhof och arrangerade stora jaktpartyn för vänner, medarbetare och gäster av politisk dignitet. Drygt en mil söder om Reichsjägerhof upprättade Göring sitt militära fälthögkvarter OKL Robinson varifrån han ledde kriget mot Sovjetunionen. Hitlers fälthögkvarter Wolfsschanze låg också inom behörigt avstånd dit Göring snabbt med både tåg eller bil kunde bege sig om chefen kallade. När den sovjetiska Röda armén närmade sig Rominten i oktober 1944 lät Göring förstöra Reichsjägerhof.

Nuvarande status: Raserat (2013).

Läge: 54°22'28.8"N 22°31'26.3"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Ruinerna efter Reichsjägerhof ligger långt in i Rominten, ca två kilometer från gränsen till Polen och som utländsk besökare behövs det ett specialtillstånd för att besöka området. Detta tillstånd kan fås genom det lokala FSB (f.d. KGB) i Kaliningrad. För att hitta platsen krävs det mycket god lokal kännedom om de vägar som leder in i Rominten för några skyltar finns inte. Vägarna delar sig i alla möjliga riktningar och vissa vägar och broar lämnar en hel del att önska och är i vissa fall knappt farbara. Under exempelvis vinterhalvåret eller efter kraftiga regn är det knappast möjligt att köra bil på flera utav vägarna. Först i närheten av platsen har det satts upp skyltar men dessa borde ha satts upp långt tidigare.

Själva platsen var en positiv överraskning, de bilder jag sett ifrån Internet gav intrycket av mycket vegetation. Men det visade sig att av någon anledning jag inte känner till hade flera träd nyligen (maj 2013) avverkats och ruinerna var därför mer eller mindre frilagda. Ruinerna var också i mycket bättre skick än jag hade förväntat mig och det var lätt att med hjälp av den layout jag hade över huset att lokalisera vart varje rum legat. Dessutom finns det flera källarplan man kan gå ner i där man inte alltid vet vad som finns runt nästa hörn. Även ruinerna efter tehuset, garaget, skogvaktarstugan och vaktposten som alla låg i anslutning till Reichsjägerhof finns kvar. I jämförelse med Carinhall är Reichsjägerhof mycket bättre bevarat. Sammantaget gör detta att jag rankar platsen som en av de mest intressanta jag besökt.

Litteraturtips: Fontander, Björn: Görings Sverige – En hatkärlek (2001).