Sankt Petersburg


Sankt Petersburg vid Östersjökusten är kanske mest känd som de ryska tsarernas hemvist. Det var där de regerade och det var där de begravdes. Under andra världskriget hette staden Leningrad och den belägrades av tyskarna mellan 1941 och 1944. Men Sankt Petersburg är också en stad som är lika starkt förknippad med den ryska revolutionen och grundandet av Sovjetunionen. Det var här som tsar Nikolai II avsattes i februari 1917 och det var här som Lenins bolsjeviker genomförde en statskupp i oktober samma år och som lade grunden för Sovjetunionen 1922.

När första världskriget bröt ut 1914 tillhörde Ryssland Ententen som stred mot centralmakterna dit bl.a. Tyskland hörde. Ryssland kom ganska snabbt att drabbas av militära motgångar vilket ledde till ett missnöje med tsarväldet och tsar Nikolai II. Han tvingades därför abdikera i februari 1917 och Rysslands styre togs över av den nationalistiska provisoriska regeringen under ledning av Alexander Kerensky. Detta var en turbulent tid och Lenins bolsjeviker förberedde sin egen statskupp (revolution) mot den provisoriska regeringen. Kerensky och den provisoriska regeringen flyttade in Vinterpalatset som därmed blev regeringens säte. Tidigare rum som bl.a. tillhört tsaren gjordes om till arbets- och mötesrum. Under tsarepoken mellan 1732 och 1917 var palatset tsarens officiella residens. Den 25 oktober 1917 stormades Vinterpalatset av Lenins bolsjeviker och störtade den provisoriska regeringen. Kerensky lyckades undkomma en annars säker död och flydde till Storbritannien.

Stormningen av Vinterpalatset började med kryssaren Aurora som 2011 ligger i stadsdelen Petrogradski vid floden Neva. Aurora började byggas 1897 och sjösattes 1900 och är döpt efter en romersk gudinna. Aurora deltog i slaget om Tsushima i det rysk-japanska kriget mellan 1904–05. Under första världskriget kom hon att åter sättas in i strid och det är under detta krig som hon får sin historiska etablering. I februari 1917 när Tsaren Nikolai II avsattes av den s.k. provisoriska regeringen gjorde besättningen myteri, kaptenen dödades och hans ställföreträdare skadades svårt. Delar av besättningen kom att ansluta till kuppmakarna, andra kom att stödja Lenin och hans bolsjeviker. I oktober samma år avfyrades ett löst skott från en av Auroras kanoner. Detta blev startskottet för bolsjevikerna att storma Vinterpalatset och störta den provisoriska regeringen som hade sitt säte i palatset. Under andra världskriget låg hon förtöjd i Leningrad/Sankt Petersburg, hennes kanoner demonterades och flyttades till land för att sättas in i striderna mot tyskarna. Aurora skadades svårt under kriget men reparerades och 1957 blev hon ett museum och monument tillägnat oktoberrevolutionen.

När oroligheterna började i februari 1917 befann sig Lenin i Schweiz i exil. I de turbulenta tider som följde oroligheterna återvände Lenin till Sankt Petersburg den 17 april 1917. Lenin anlände till Finlandsstationen som en hjälte och började förbereda en egen statskupp. Men något läge att revoltera infann sig inte utan Lenin tvingades gömma sig på olika platser i och utanför Sankt Petersburg för att till slut fly till Finland i augusti 1917. Lenin återvände till Sankt Petersburg i hemlighet i oktober 1917 men deltog inte i själva stormningen av Vinterpalatset. Under belägringen av Leningrad var stationen den enda som var i bruk och blev en viktig länk i de förnödenheter som fördes till Leningrad från det sovjetiska fastlandet.

Nuvarande status: Bevarat med museum och monument (2011).

Läge: 59°56'25.14"N 30°18'49.87"E (Winter ,alace).

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Admiralteyskaya.

Kommentar:

Vinterpalatset, eller Eremitaget, är kanske Rysslands mest kända museum och turistmål och känns igen på sin karaktäristiska mintgröna fasad. Det innehåller några av Rysslands mest värdefulla och betydande kultur- och konstskatter. Vinterpalatset fick under kommunismen en stark symbolik, om än något nedtonad i jämförelse med platser där Lenin vistats.

Aurora blev och är fortfarande en stark symbol för oktoberrevolutionen och någon revidering av detta skedde inte efter Sovjetunionens fall 1991. Auroras centrala läge i St. Petersburg gör henne till ett populärt turistmål och hon har under årens lopp renoverats för att bevaras som ett flytande museum.

Finlandsstationen blev också en stark symbol för Lenin och revolutionen. Hans återvändande från exilen i Schweiz ses i kommunistiska historiekretsar som en större händelse än den när har återvände från Finland. Det lokomotiv som han färdades med när han återvände från Finland i augusti 1917 finns utställt på stationen. 1926 upprättades en stor staty framför stationen.

Sankt Petersburg har också bytt namn genom åren. Från dess grundande 1703 fram till 1914 hette staden Sankt Petersburg, men i samband med första världskrigets utbrott 1914 då Ryssland hamnade i krig med Tyskland ändrades namnet till det mer ryskbetonade Petrograd. Efter Lenins död 1924 döptes staden om till Leningrad för att efter Sovjetunionens fall 1991 återigen bli Sankt Petersburg. Staden var också huvudstad fram till 1918 då Lenin av säkerhetsskäl flyttade den till Moskva, längre bort från händelsernas centrum och inte lika utsatt för en eventuell invasion från dels vattnet, men dels också landvägen via Finland som endast låg några mil bort.

Litteraturtips: Beevor, Antony: Ryssland : revolution och inbördeskrig 1917-1921 (2022).