Smolensk


Smolensk ligger ca 40 mil väster om Moskva och har genom historien varit en inkörsport för invaderande arméer på väg mot Moskva. Efter att tyskarna invaderat Sovjetunionen den 22 juni 1941 avancerade de i rasande fart och nådde fram till trakterna kring Smolensk den 10 juli. Då hade tyskarna redan avancerat ca 50 mil sedan invasionen börjat. Vid Smolensk hade den sovjetiska Röda armén kraftansamlat tre arméer som bjöd på hårdnackat motstånd som tyskarna inte kunde bryta ner. Detta det första slaget om Smolensk varade i två månader och resulterade i att Röda armén led enorma förluster i både manskap och materiel. Men det resulterade också i att tyskarnas avancemang mot Moskva försenades vilket gav värdefull tid till Röda armén att förbereda försvaret av Moskva.

Det andra slaget om Smolensk ägde rum mellan den 7 augusti och 2 oktober 1943 och syftade till att driva bort tyskarna från områdena kring Smolensk och Bryansk som varit ockuperat av tyskarna sedan det första slaget om staden. Den sovjetiska offensiven kallades för operation Suvorov och trots hårdnackat motstånd från tyskarna så lyckades den sovjetiska Röda armén successivt driva tillbaka tyskarna. Nästan samtidigt som Röda arméns operation Suvorov inleddes även en offensiv kring Dniepr söderut som kanske ur ett militärt perspektiv var strategiskt viktigare för båda parter. Striderna kring Smolensk gjorde att tyskarna inte kunde frigöra resurser för att slå tillbaka Röda arméns mål att korsa floden Dniepr. Röda arméns militära överlägsenhet gällande både manskap och materiel bidrog inte bara till att de segrade vid Smolensk utan även till att de kunde korsa Dniepr och därmed skaffade sig ett viktigt brohuvud för vidare offensiver västerut.

Nuvarande status: Museum/monument (2019).

Läge: 54°46'45.02"N 32°02'50.62"E (museum).

Att ta sig dit: Promenad från centrala Smolensk.

Kommentar:

Smolensk är en av tretton städer i f.d. Sovjetunionen som fått titeln Hero City. En ärofull titel som gavs till städer som utmärkte sig genom heroiskt motstånd mot de tyska angriparna under andra världskriget. Smolensk fick titeln så sent som 1985 (tillsammans med Murmansk) och precis som i andra hjältestäder märks detta. Det finns ett flertal monument och vid fästningen finns ett mindre men ändå intressant museum om det stora fosterländska kriget, dock endast med rysk text. Men känslan är ändå att det är det som kallas det fosterländska kriget som staden präglas mest utav, alltså segern över Napoleon och hans Grande armé som invaderade Ryssland 1812. Förvisso segrade Napoleon vid Smolensk men staden hade förstörts av ryssarna så att inget hade lämnats kvar till Napoleon att plundra. Detta gjorde att Napoleon inte kunde proviantera sin armé inför avancemanget mot Moskva. Något som på sikt troligtvis försvagade hans armé.

Litteraturtips: Poulsen, Niels Bo: Dödskampen: Kriget på östfronten 1941 – 1945 (2018).