Singapore


Det japanska anfallet mot den brittiska kolonin Singapore var sammankopplad med en rad andra dramatiska händelser i slutet på 1941. Det hela började med japanernas attack mot den amerikanska flottbasen Pearl Harbor på Hawaii den 7 december. Samma dag anföll även japanerna öarna Wake och Guam och Hong-Kong, Thailand och Malaysia. Anledningen till den japanska aggressionen var embargon som starkt hotade de resurser som krävdes för att försörja den japanska armén och därmed Japans ambitioner att dominera Fjärran Östern och dess naturtillgångar.

Från Malaysia avancerade de japanska styrkorna i rask takt söderut mot den brittiska kolonin Singapore. Ett brittiskt fäste som Churchill kallade för ”Österns Gibraltar” och som ansågs ointagligt. Men redan i december 1941 hade japanskt flyg bombat staden för att lamslå dess infrastruktur och militära befästningar. Det brittiska försvaret var huvudsakligen koncentrerat för att möta ett anfall från havet och inte norrifrån via Malaysia. Det brittiska försvaret med en numerär på ca 85 000 man bestod till stor del av koloniala styrkor och leddes av Generallöjtnant Arthur Ernest Percival. Percival ledde försvaret av Singapore från en bunker (Battle Box) vid Fort Canning. De japanska styrkorna leddes av General Tomoyuki Yamashita och bestod av ca 35 000 man.

Det japanska anfallet mot Singapore börjande den 8 februari 1942 med ett massivt artillerianfall vid Sarimbun Beach i norra Singapore mot de australienska försvararna. Syftet var att slå ut försvaret och därefter genomföra en landstigning från den malaysiska sidan över till Singapore. Under ca en vecka pågick sedan hårda strider om Singapore där de brittiska försvararna snabbt fick se sig tillbakatryckta och började dessutom få ont om förnödenheter i form av bl.a. ammunition men framförallt på vatten och mat. Förutom strider på mark förekom även strider i luft och i vattnen omkring Singapore. Japanerna begick även krigsförbrytelser mot civilbefolkningen och genomförde bl.a. en massaker på ett sjukhus i staden.

Den 15 februari hade situationen blivit så svår för britterna att det inte längre gick att fortsätta striderna och kapitulation var det enda alternativet. General Yamashita tog emot sin brittiske motsvarighet Percival för att underteckna kapitulationen. De brittiska styrkorna avväpnade sig själva för sedan överlämna sig till de japanska styrkorna och gick en till mötes oviss framtid i krigsfångenskap. De brittiska förlusterna uppgick till ca 5000 döda och ca 80 000 tillfångatogs. De japanska förlusterna uppgick till ca 1700 döda. Därefter följde en japansk ockupation av Singapore som varade fram till mitten på september 1945. För brittisk del var förlusten av Singapore det största militära nederlaget de upplevt.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med museum/monument (1999).

Adress: 2 Cox Terrace, Singapore, 179622 (Fort Canning).

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Fort Canning.

Kommentar:

Singapore har mycket att erbjuda för den som är intresserad av andra världskriget. Alltifrån museer, monument, bunkrar och batterier och det är dessutom enkelt med allmänna kommunikationsmedel att besöka dem. Till skillnad från många andra krigsskådeplatser i Fjärran Östern så är det enkelt att resa till Singapore från egentligen vilken större flygplats som helst i Europa. Nackdelen kan väl vara att det tar ca 12 timmar att flyga, men när man väl landar i Singapore så finns allt samlat inom en begränsad överkomlig geografisk yta.

När jag var där 1999 var det tillsammans med min dåvarande sambo och Singapore ingick i en större rundresa i Asien. Av förklariga skäl var jag tvungen att anpassa mig och välja ut vad som jag då visste fanns och fann intressant. Därför kunde jag denna gång endast besöka Fort Siloso (kustbatteri), Fort Canning (Percivals kommandobunker) och Kranji War Memorial (krigskyrkogård). Sedan 1999 har det dessutom tillkommit fler museer och monument tillägnat andra världskriget som gör det motiverat att någon gång resa tillbaka och utforska Singapore i sin helhet.

Litteraturtips: Warren, Alan: Britain’s Greatest Defeat: Singapore 1942 (2007).