Algeciras


Längs Gibraltarbuktens östra kust lät den spanske diktatorn Franco under fyrtiotalet bygga ett kustförsvar i händelse av en invasion från havet. Det var framför allt bunkrar längs stranden som upprättades och som skulle förhindra en angripare från att få fotfäste. Hur väl utbyggt detta kustförsvar var och hur långt längs kusten det sträckte sig känner jag inte till. Men med tanke på att det endast är en knapp mil över bukten till brittiska Gibraltar kan man tänka sig att det var som starkast i området kring staden Algeciras.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2024).

Läge: 36°05'18.58"N 05°26'31.35"W

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Någon brittisk (eller allierad) invasion av det spanska fastlandet var aldrig aktuellt men detta kunde givetvis inte Franco veta i en tid av ovisshet. När kustförsvaret avvecklades känner jag inte till och bunkrarna har numera blivit en del utav stranden. Vissa bunkrar är mer välbevarade än andra och vissa har säkert med tiden försvunnit ut i havet eller ner i sanden. Av de bunkrar jag besökte var de vid Punta de Getares de bäst bevarade. 

Litteraturtips: Älmeberg, Roger: Franco (2012).