Backa - Bohuslän


I juli 1935 höll chefen för RuSHA (SS-Rasse- und siedlungshauptamt), SS ras och omplaceringsbyrå, ett möte i Berlin som resulterade i grundandet av Ahnenerbe, Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte, Deutsches Ahnenerbe. Detta kom att bli en organisation inom SS med syfte att bedriva antropologisk och kulturell forskning kring de germanska folkens ursprung. Dess chef blev Herman Wirth, en självlärd holländskfödd historiker som anammade de nazistiska rasteorierna och vurmade för de förhistoriska nordiska folkens ursprung. För att bevisa och söka ursprunget av de germanska (ariska) folken genomförde Ahnenerbe ett flertal forskningsexpeditioner till olika delar av världen, däribland Sverige och Bohuslän. 1936 visade Wirth bilder på hällristningar från Backa, Bohuslän. Wirth trodde att hällristningarna var ursprunget till ett förhistoriskt nordiskt språk. Wirth ansåg att detta var något som borde utforskas närmare och föreslog en expedition. Himmler samtyckte men utsåg istället Wolfram Sievers till ledare för expeditionen. Expeditionen pågick i tre månader och omfattade ett flertal länder, inte bara Sverige och Backa. Anledningen till att Sievers utsågs till expeditionsledare berodde på att Wirth var en man med dåligt sinne för pengar. Många av Ahnenerbes expeditioner var inte statligt finansierade utan var tvungna att finansieras med egna medel.

Nuvarande status: Bevarat (2014).

Läge: 58°24' 08.82" N 11°29' 25.19" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Hällristningarna i Backa och Bohuslän härstammar från Bronsåldern för ca 2500 – 3000 år sedan, och hällristningarna i Tanumshede finns med på världsarvslistan (UNESCO). I Tanumshede finns Vitlycke museum med en intressant utställning om hällristningar och bronsåldern, i närheten finns också ett flertal kända berghällar (Vitlycke, Fossum, Aspeberget och Litsleby) med hällristningar. I den nazistiska rasideologin hade Norden en framträdande plats, det var där som den ariska rasen ansågs vara som renast, mest utvecklad och mest förädlad. Det var därför inte konstigt att de nazistiska rasforskarna ansträngde sig för att hitta en koppling mellan hällristningarna och den ariska rasen, men någon sådan koppling finns inte. Något förhistoriskt nordiskt språk rör det sig inte om utan ristningarna är avbildningar av det som var viktigt i livet för dem som ristade in dem. Huruvida den nazistiska expeditionen omfattade fler platser än Backa i Bohuslän låter jag vara osagt. Det finns inget på museet i Vitlycke som omnämner nazisternas intresse av de Bohuslänska hällristningarna.

Litteraturtips: Pringle, Heather: Härskarplanen (2007).