Borgvik – Skans 113


Ca en mil väster om Grums, Värmland, ligger det ett litet gammalt brukssamhälle som heter Borgvik och där påbörjades under 1940 bygget av en försvarsskans som skulle utgöra en tredje och sista försvarslinje mot ett eventuellt tyskt anfall västerifrån. Skansen bestod bl.a. av stridsvagnshinder, ca 150 gevärsvärn, kulsprutevärn och 2 st. pjäsvärn.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat (2014).

Adress: Gamla landsvägen 6, 664 95 Borgvik.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det finns en iordningställd skogsslinga på ca en kilometer där man kan promenera längs stridsvagnshinder och gevärsvärn, gevärsvärnen är dock svåra att gå in i. Däremot finns det vid kvarnen, drygt en kilometer från slingan, en observationsbunker och en kulsprutebunker som går att gå in i. Privata turer kan också arrangeras om man i förväg kontaktar Borgviks hembygdsförening.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).