Brattforsheden


Under andra världskriget byggdes drygt 20 krigsflygfält i Sverige och ett utav dessa låg på Brattforsheden ca fem mil norr om Karlstad. Flygfältet fick benämningen Krigsflygfält 16 och både förläggningar och hangarer kamouflerades så att det skulle likna vanliga hus och ladugårdar. Mindre flygplansvärn kamouflerades för att smälta in i omgivningen. Runt omkring flygfältet fanns både skyttevärn, skyddsrum och luftvärnsställningar. Efter kriget fortsatte flygfältet att vara i tjänst fram till åttiotalet då marken återgick till sina ägare. Sedan 2003 är Brattforsheden ett kulturreservat men flygfältet används fortfarande av sportflygare.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2011).

Läge: 59º 36' 51,48 N 13º 55' 55,2 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Förutom flyguppvisningar av veteranplan finns det även gamla radiobilar, luftvärnskanoner och kulsprutor på området.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).