Charlottenberg


I samband med att Tyskland invaderade Sovjetunionen den 22 juni 1941 begärde tyskarna att den fullt stridsutrustade Engelbrechtdivisionen (dess officiella namn var 163:e infanteridivisionen) skulle ges fri lejd genom Sverige. Slutmålet var Finland där de tillsammans med den finska armén skulle sättas in i striderna mot Sovjetunionen. Sveriges neutralitet sattes därmed på sin spets. Sverige var dock inställda på att inte dra på sig tyskarnas missnöje och riskera att dras in i krigshandlingar. Därför bifölls den tyska begäran om transitering. Mellan den 25 juni och 12 juli 1941 passerade 106 tågtransporter med knappt 15 000 soldater stationen i Charlottenberg. Tågen servades och soldaterna utspisades i järnvägshotellets café. Divisionen utplånades i mars 1945 i samband med striderna i Pommern.

När dessa ”tyskeståg” passerade var det förbjudet för invånarna i Charlottenberg att vistas på stationen och än mindre att samtala med soldaterna. Från svensk sida var man orolig att tågen skulle utsättas för sabotage och därför var säkerheten stor kring varje transitering.  Förutom transiteringen av Engelbrechtdivisionen så passerade även s.k. permittenttåg Charlottenberg mellan 1940 och 1943. Detta var tåg med tyska soldater på väg till Tyskland på permission. Sammanlagt transporterades mellan juni 1940 och augusti 1943 drygt två miljoner tyska soldater på svenska järnvägar (långt ifrån alla passerade Charlottenberg). Först i augusti 1943 då mycket talade för tyskt nederlag ansåg den svenska regeringen att det var riskfritt att säga upp avtalet med tyskarna.

Nuvarande status: Bevarad (2020).

Adress: Stationsgatan, 673 32 Charlottenberg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Stationen är mig veterligen till det yttre mer eller mindre oförändrad sedan kriget och det finns inget som informerar om dessa transporter. Det var heller inget som jag egentligen hade förväntat mig och få är nog de nutida resenärer som känner till de händelser som ägde rum på stationen i en tid då det för svensk del handlade om att anpassa sig. Det fråntar inte stationen dess historiska signifikans som en del utav den midsommarkris som den svenska samlingsregeringen ställdes inför på de tyska kraven i juni 1941.

Litteraturtips: Överby, Anders: Krigstid i gränsbygd (1996).