Hultet skans


Efter att tyskarna invaderat Norge den 9 april 1940 kunde man inte utesluta även ett angrepp mot Sverige. Om ett tyskt angrepp blev verklighet var det troligt att det skulle komma längs gränsen i Dalsland och Värmland och därför påbörjades ett bygge av flera försvarsanläggningar för att möta ett eventuellt tyskt angrepp. En sådan försvarsanläggning började byggas utanför Charlottenberg i Eda kommun, Värmland. Skansens officiella benämning var skans 153 Hultet och byggdes under 1940 och 1941 men kompletteringsarbete pågick ända fram till 1945. Skansen var utrustad med två pansarvärnskanoner, ett flertal kulsprutenästen och gevärsställningar, skyddsrum och bemannades av drygt 80 soldater och befäl. Skansen omgavs av både stridsvagnshinder och taggtrådsstängsel och dess huvudsakliga uppgift var att försvara infartsvägen till Charlottenberg till ”sista man”.

Nuvarande status: Bevarad med informationstavlor (2016).

Läge: 59° 55' 42 N,12° 22' 26 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det var först 2000 som Charlottenbergs byalag började restaurera skansen och göra den tillgänglig för besök. Skansen kan besökas dygnet runt men mellan oktober och april är en del utav bunkrarna stängda. Trots att skansen ligger efter vägen har naturen under årens lopp gett den ett fantastiskt bra kamouflage som gör den i stort sett omöjlig att upptäcka med blotta ögat. Byalaget har förutom den kortfattiga, men innehållsrika informationstavlan om skansens historia, placerat ut mindre informationstavlor vid flera utav värnen och bunkrarna.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).