Lekvattnet – Skans 122


Ca 4 – 5 kilometer nordväst om Lekvattnet (Torsby kommun) och ca fem kilometer från norska gränsen ligger skans 122 (även kallad Cigarren). Skansen var en del utav den s.k. Torsby-ställningen som under krigsåren utgjorde en första försvarslinje mot ett eventuellt tyskt anfall. Befälhavare för skansen var kapten Sven G Ekman och hans gränskompani förväntades att försvara den till sista man. Förutom bunkrar, skyttevärn och löpgravar fanns det även stridsvagnshinder, s.k. draktänder i omgivningen.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2015).

Läge: 60°12'26.14"N 12°36'40.35"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Skansen är inte helt lätt att hitta eftersom den enda skylt som finns är en sliten och otydlig träskylt intill en grusplan som det står Beredskapsminne på (april 2015). Från grusplanen är det heller inte lätt att veta vart man ska börja, det finns ingen som helst information om vad som finns att se och vart det finns. Som besökare får man helt enkelt traska in i skogen och leta sig fram. Men på kullen ovanför grusplanen finns det i alla fall lite löpgravar, skyttevärn och en bunker och på andra sidan vägen nere vid sjön finns det stridsvagnshinder. Monumentet som är tillägnat gränskompaniet finns intill vägen strax norr om grusplanen och längs E16 mellan Torsby och skansen finns det stridsvagnshinder lite varstans i naturen, t.o.m. i en sjö.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).