Lund


Den 18 november 1943 släppte ett brittiskt bombplan en minbomb och ett hundratal brandbomber över Lund. Planet hade troligtvis kommit ur kurs på sin väg tillbaka till England efter att ha deltagit i en bombräd mot Berlin. I tron att de fortfarande befann sig över tyskt territorium släpptes kvarvarande bomblast över Lund. Trots att inga människor dödades blev de materiella skadorna omfattande. Värst drabbades bröderna Hanssons handelsträdgård i norra Lund där ca 20 växthus och plantor till stora värden förstördes. Inklusive hönseriet där ca 150 dödades.

Nuvarande status: Raserat (2021).

Adress: Kävlingevägen 53-55, 226 53 Lund.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget fick bröderna en ekonomisk ersättning av den brittiska regeringen för förstörelsen. Nya växthus kunde byggas och troligtvis byggdes de två villorna på Kävlingevägen 53 och 55 med hjälp av denna ersättning. Mig veterligen är handelsträdgården och växthusen inte längre kvar.

Litteraturtips: Frankson, Anders m.fl: Sverige under andra världskriget: Myter och legender (2020).