Örnahusen


På morgonen den 24 maj 1944 lyfte ett amerikanskt bombplan av modellen B-17 från sin bas i England. Planet ingick en formation av drygt 600 plan med uppdrag att bomba industrier utanför Berlin. Efter utfört uppdrag och på väg tillbaka till England blev det beskjutet och det utbröt en brand ombord på planet. Piloten löjtnant William F. Nee gav då order till besättningen att lämna planet, men denna order uppfattades inte av alla i besättningen. De sex besättningsmän som inte hörsammade ordern lyckades släcka branden och ta över planets spakar trots att ingen av dem var utbildad pilot. De satte kurs mot Sverige och runt lunchtid nådde de fram till den svenska kusten öster om Ystad. Där cirkulerade de en stund och utanför havet vid Simrishamn hoppade tre av de kvarvarande besättningsmännen. Två räddades och en drunknade.

Planet vände sedan återigen söderut och ytterligare två ur besättningen hoppade ur planet. En överlevde men en drunknade när den hårda vinden förde ut honom över havet. Den kvarvarande besättningsmannen Fredric T. Neel försökte nödlanda planet på vattnet utanför Örnahusen. Planet slog dock i vattnet så pass hårt att det slets sönder och sjönk några hundra meter utanför stranden. Neel omkom vid kraschen och hans kropp flöt iland och hittades den 8 juli. Av de tre som överlevde intermezzot över Sverige internerades de av svensk militär innan de återbördades till sina hemländer. De som hoppat ut redan över Tyskland tillfångatogs och sattes in tyskt krigsfångeläger.

Nuvarande status: Monument (2021).

Läge: 55°26' 55.29" N 14°15' 40.73" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Vid strandkanten finns det en enkel informationstavla samt en av planets propellrar som bärgats från nedslagsplatsen. På Skillinge sjöfartsmuseum ca tre kilometer norr om platsen lär en av besättningsmännens fallskärm finnas bevarad och utställd.

Litteraturtips: Frankson, Anders m.fl: Sverige under andra världskriget: Myter och legender (2020).