Parsetjärns skans


Ca en mil sydväst om Ed i Dalsland ligger Parsetjärns skans. Skansen började byggas på våren 1940 när en möjlig tysk invasion från Norge inte kunde uteslutas. Den byggdes ut och stod färdig 1943. Skansen upprättades längs en landsväg som korsar gränsen till Norge. Vid en eventuell tysk invasion hade vägen troligtvis använts av tyskarna och det var skansens uppgift att skydda vägen. Skansen bestod av två fasta punkter, en söder om Parsetjärn och en norr om densamma. Den norra skansen ligger på en bergshöjd med utsikt över Parsetjärn och bestod av skyttevärn, granatkastarvärn, pansarvärn, stridsvagnshinder, taggtråd och skyddsrum. En del av skansen byggdes in i berget och där det behövdes kompletterades bygget med betong.

Nuvarande status: Bevarad med informationstavla (2016).

Läge: 58° 52' 44" N 11° 49' 45" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Den södra skansen finns inte kvar, däremot finns den norra kvar. Skansen är öppen för besökare dygnet runt och värnen binds samman av små stigar vilket gör det enkelt att orientera sig på platsen. Synd bara att det inte finns möjlighet att gå in i värnen. Men eftersom skansen är så pass välbevarad som den är ger den en bra inblick i hur ett tänkt anfall från tysk sida skulle stoppas, eller i alla fall förhalas.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).