Rävhålet


Ca tre mil (fågelvägen) väster om Idre i norra Dalarna och väl dolt inne i skogen ca två kilometer från gränsen till Norge ligger den norska motståndskojan Rävhålet. Detta var en koja som byggdes av tre norrmän under juni/juli 1944 för kurirer som rörde sig mellan Sverige och Norge på uppdrag av den norska legationen i Stockholm. De som nyttjade kojan stannade sällan mer än några nätter på sin höjd. Kojan var inte större än ca 4 kvadratmeter och kamouflerades så pass väl att den smälte in i terrängen. Även om kojan låg isolerad och avskild så fanns det flera stigar och flyktingpassager i området. Vid ett tillfälle trodde man att tyska informatörer fått kännedom om kojan. Därför beslöt man att bygga en andra ”flyktkoja” söder om den riktiga kojan i händelse av upptäckt. Den riktiga kojan övergavs i november 1944 eftersom kurir trafiken i området upphörde.

Nuvarande status: Rekonstruerad med informationstavla (2018).

Läge: 61°44'50.73"N 12°08'22.32"E (parking lot).

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

1979 var man från norsk sida intresserad av om det fanns något kvar av kojan. Tillsammans med tre utav dem som byggde kojan besökte man kojan och fann den i så pass dåligt skick att den inte gick att reparera. Dock så fanns det intresse från både norsk och svensk sida av att återuppbygga den och göra den till ett krigsminne. Den nuvarande kojan är en kopia av den ursprungliga och stod klar 1982. Bredvid kojan finns även en informationstavla. Att besöka kojan görs enklast från norsk sida varifrån det går en väl markerad stig på drygt två kilometer. Stigen går över både myr och mark och det kan vara riktigt blött, men det kan kanske uppvägas med att utsikten under promenaden är magnifik. Själva kojan ligger dock i skogen.

Litteraturtips: Johansson, Anders: De glömda agenterna (2010).