Sjöänds skans


Sverige förhöll sig neutrala under hela andra världskriget. Men direkt efter tyskarnas invasion av Norge försattes Sverige i beredskap och utmed den västra gränsen var det febril aktivitet under krigsåren. Om tyskarna hade bestämt sig för att anfalla Sverige är det troligt att anfallet kommit utmed gränsen i Värmland och Dalsland. Därför byggdes ett antal försvarsställningar i dessa områden för att möta ett eventuellt tyskt anfall. En sådan försvarsanläggning, eller skans, byggdes i Glasskogen utanför Årjäng i västra Värmland. Skansen byggdes mellan 1940 och 1943 och dess officiella benämning var Fort 118. Fr.o.m. 1943 ansågs ett tyskt militärt angrepp på Sverige som obefintligt och därför avslutades bygget. Även om kriget aldrig kom användes skansen fram till 1969 för repövningar.

Nuvarande status: Bevarad med informationstavla (2006).

Läge: 59° 28.4' N 12° 16.9' E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Skansen är Sveriges bäst bevarade och består av skyttevärn och bunkrar och ligger vackert beläget vid Holmtjärn inne i Glasskogens naturreservat. Att Sverige var neutralt är en sanning med modifikation. Mellan 1940 och 1943 tillät Sverige tyskarna att använda det svenska järnvägsnätet för transport av soldater på permission och för skadade soldater. Detta kallades för permittenttrafiken. Strax efter det tyska anfallet på Sovjetunionen i juni 1941 godkände Sverige en gemensam begäran från Tyskland och Finland att få transportera den fullt militärt utrustade Engelbrechtsdivisionen genom Sverige från Norge till Finland. Detta kallades för transiteringstrafiken. När den tyska krigslyckan definitivt vänt under 1943 vågade sig Sverige på att säga upp permittentavtalet med tyskarna. Eftergiftspolitiken gentemot tyskarna var därmed definitivt slut.

Litteraturtips: Lindal, Kurt: Om kriget hade kommit: folkberedskapen och motståndsandan i Sverige under andra världskriget (2004).