Lezaky


Ca tolv mil öster om Prag låg det en liten by som hette Lezaky med ett fyrtiotal invånare som bl.a. arbetade vid ett närliggande stenbrott. Ett flertal av de som arbetade vid stenbrottet kom efter att tyskarna ockuperat Tjeckoslovakien att engagera sig i en motståndsrörelse som hette Cenda. Samtidigt som Jan Kubis och Jozef Gabcik släpptes ned med fallskärm över Tjeckoslovakien i slutet på december 1941 för att förbereda attentatet mot Reinhard Heydrich släpptes även ett antal andra män ner från samma plan. Deras uppgift var bl.a. att upprätta olika radiosändare i det ockuperade Böhmen-Mähren och en sådan radiosändare placerades i Lezaky. När attentatet mot Heydrich genomfördes den 27 maj 1942 utfärdades ett undantagstillstånd och en hänsynslös terror drabbade den tjeckiska befolkningen (se Lidice). Efter att en av motståndsmännen avslöjat information om attentatet och andra uppgifter om den tjeckiska motståndsrörelsen gick en del spår till bl.a. Lezaky.

I likhet med Lidice beslöt nazisterna att statuera ett exempel och den 24 juni 1942 anlände ca 500 SS soldater till Lezaky. Samtliga invånare i byn arresterades och de barn som var i skolan hämtades. 47 män, kvinnor och barn fördes till fängelset i Pardubice och därefter plundrades byn och sedan sattes byns nio hus i brand. Redan samma kväll mördades 33 av byns invånare i Pardubice och ytterligare sju invånare mördades den 25 juni och den 2 juli. Elva av byns barn mördades i likhet med barn från Lidice i Chelmno, Polen. Två barn kidnappades för att germaniseras och placeras ut i tyska familjer. Mellan oktober och december 1943 förstörde tyskarna ruinerna efter de nedbrända husen.

Nuvarande status: Raserat med museum (2010).

Läge: 49° 49' 58.11" N 15° 54' 00.71" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Till skillnad från Lidice byggdes Lezaky aldrig upp igen men platsen är mycket stämningsfull och överträffar Lidice. Den ligger i en liten dal långt ifrån större städer och genomfartsleder intill en mindre sjö och en liten bäck som rinner rakt igenom platsen. Samtliga nio hus som fanns i Lezaky är markerade och är i sig monument.

Litteraturtips: Kristofersen, Knut: Heydrich: Förintelsens arkitekt (2009).