Litomerice


Mellan 1943 och 1945 utsattes den tyska krigsindustrin för intensiva flyganfall. Nazisterna förlade därför där det var möjligt delar av sin krigsindustri i befintliga berg eller underjordiska tunnlar. På våren 1944 påbörjades bygget av ett omfattande tunnelkomplex i Litomerice (tyska Leitmeritz) ca åtta mil norr om Prag. Projekten kallades för Richard I – III och byggdes av tusentals slavarbetare av olika nationaliteter. Det var dock bara Richard I och II som färdigställdes. Nazisterna upprättade ett arbetsläger i anslutning till tunnelbygget och lägret underställdes Flossenburg. Det var främst delar till stridsvagnar som producerades. Förhållandena var svåra och i slutet på kriget utbröt en tyfusepidemi och nazisterna tvingades bygga ett krematorium för att kunna göra sig av med kropparna efter döda fångar. Lägret befriades i maj 1945 av den sovjetiska Röda armén. Ca 4500 fångar av ca 18 000 dog under det året som lägret existerade.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med monument (2010).

Läge: 50°32'5"N 14°6'54"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumentet ligger vid krematoriet och det övriga som finns bevarat är antingen övergivet eller används i industriella sammanhang. En anledning till att Litomerice i dagsläget (2010) inte är ett museum kan delvis bero på Theresienstadt (Terezin) och Lidice. Theresienstadt ligger bara ca två kilometer söder om Litomerice och Lidice ca fyra mil söderut och vid dessa två platser finns det sammanlagt tre museer. Det finns helt enkelt inte vare sig besöksunderlag eller ekonomiska förutsättningar för ett fjärde museum inom denna begränsade geografiska radie.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).