Panenske Brezany


Ca 1,5 mil nordöst om Prag ligger det ett litet samhälle som heter Panenske Brezany (tyska Jungfern-Breschan). Här bodde från årsskiftet 41/42 till sin död i juni 1942, den nazistiske Riksprotektorn och tillika Himmlers ställföreträdare Reinhard Heydrich med sin fru Lina och deras tre barn. Paret bodde i något som kallades för det nedre slottet, en boning som fram till att nazisterna ockuperade Tjeckoslovakien i mars 1939 ägts av Ferdinand Bloch-Bauer, en judisk affärsman som köpt slottet 1909. Efter ockupationen tvingades han fly och slottet konfiskerades av nazisterna och gjorde om det till bostad för Böhmen-Mährens Riksprotektor. Ett ämbete som först innehades av Konstantin von Neurath och sedan fr.o.m. september 1941 av SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Det var härifrån som Heydrich åkte den 27 maj 1942 på väg till sin tjänstebostad i Prags slott när han utsattes för ett attentat där han skadades så pass svårt att han avled ca en vecka senare av sina skador.

Efter attentatet tilläts Lina bo kvar med barnen, Klaus (född 1933), Heider (1934), Silke (1939) och Marte som föddes i juli 1942. Hon erhöll av SS en förmånlig ersättning i egenskap av Heydrich hustru. I oktober 1943 förolyckades Klaus när han blev påkörd av en lastbil när han cyklade ut genom grinden rakt ut i vägen. Han begravdes i trädgården men i samband med att Lina tvingades fly från huset i april 1945 när den sovjetiska Röda armén närmade sig Prag grävdes kvarlevorna upp. Vart de fördes eller vad som hände med kvarlevorna är okänt. Från Panenske Brezany flydde Lina med barnen först till Bayern och sedan tillbaka till barndomens Fehmarn. På Fehmarn bodde hon i sitt och Reinhards sommarhus där hon sedermera tillsammans med den yngste dottern Marte drev ett pensionat. Lina gifte också om sig 1965 med en finsk regissör. Lina levde fram till sin död i augusti 1985 på Fehmarn och där blev hon också begravd.

Nuvarande status: Bevarat (2010).

Läge: 50°12'58.04"N 14°26'33.16"E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Vid tidpunkten för mitt besök i augusti 2010 var slottet obebott och omges av en hög mur som försvårar insyn och intrång. Trädgården kring villan präglas av förfall då vegetation börjar ta över ytorna. Turerna kring slottets vara eller icke vara har cirkulerat lång tid och lär säkert fortsätta. Med tanke på dess stora renoveringsbehov och en troligt hög prislapp så är det troligt att slottet förblir obebott och därmed riskerar att förfalla än mer. 2011 visade Heydrich äldste son, Heider, intresse för att köpa och renovera slottet, men det väckte starka reaktioner och fick överges.

Ca 500 meter väster om slottet finns det ett litet större slott och som kallades för det övre slottet. Där bodde en annan hög SS officer nämligen SS-Obergruppenführer Karl Hermann Frank som var högste SS och polischef i Böhmen-Mähren mellan 1939 och 1945.

Litteraturtips: Kristofersen, Knut: Heydrich: Förintelsens arkitekt (2009).