Prag slott


Slottet i Prag (eller Pragborgen) byggdes i slutet på 800-talet och lär med sina ca 70 000 kvadratmeter vara det största historiska slottet i världen. Slottet har genom århundradena varit maktcentrum för de bohemiska kungarna, det heliga romerska rikets kejsare och Tjeckoslovakiens och Tjeckiens ledare. Slottet har under århundradena byggts ut och renoverats efter makthavarnas önskemål och krav.

När Tyskland ockuperade Böhmen-Mähren (Tjeckien) den 15 mars 1939 besökte Hitler staden och övernattade på slottet innan han nästa dag reste tillbaka till Berlin. Detta var enda gången som Hitler överhuvudtaget besöket Prag och Tjeckien. Kort efter att Böhmen-Mähren ockuperats utsåg Hitler den f.d. utrikesministern Konstantin von Neurath till Riksprotektor av Böhmen-Mähren. Protektorn var den högste politiska ledaren vars uppgift var att rätta in och säkerställa att den tyska politiken genomfördes i Böhmen-Mähren.

Riksprotektorn förlade sin arbetsplats i enlighet med andra historiska ledare i slottet. Neurath införde omgående restriktioner och förordningar efter tysk modell. Trots att åtgärderna var strama så var de med nazistiska mått milda vilket gjorde att den nazistiska terrorn inte släpptes lös på samma sätt som på andra håll i Central- och Östeuropa. Detta var något som inte gick Hitler obemärkt förbi.

I slutet på september 1941 utsåg därför Hitler Reinhard Heydrich, SS näst högste i rang, till ny riksprotektor. I själva verket var Heydrich ställföreträdare till Neurath men utövade den reella makten. Neuraths titel som riksprotektor var därefter endast nominell. Heydrich införde omgående striktare och brutalare metoder som inte sällan utfördes av Böhmen-Mährens högste polischef Karl Hermann Frank.

Heydrich använde sig av både piska och morot för att tygla det tjeckiska folket. Han ansåg att han hade det tjeckiska folkets respekt och att de hade anpassat sig till de nya restriktionerna. Han kände sig därmed också ohotad och reste fram och tillbaka mellan sitt hem i Panenske Brezany och slottet utan eskort och i öppen bil när vädret tillät. Denna övertro på sig själv blev också hans fall när han den 27 maj 1942 utsattes för ett attentat av två tjeckiska agenter på sin väg till slottet. Heydrich ådrog sig livshotande skador och avled ca en vecka senare. Heydrich ersattes som riksprotektor av Kurt Daluege.

Den 7 juni fördes kistan med Heydrich till slottet för statsbegravning. Därefter fördes Heydrich till Berlin för ännu en statsbegravning, den här gången med Hitler som en av begravningsgästerna. Mordet på Heydrich utlöste också en våg av terror och mord i Tjeckien där tyskarna var fast beslutna om att statuera ett exempel. Den mest kända aktionen är utraderandet och massakern av Lidice ca två mil norr om Prag.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2010).

Adress: Hradcany, 119 08 Prague 1.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Hradcanska eller Malostranska.

Kommentar:

Slottet är Tjeckiens mest besökta turistmål och dess historia spänner över flera århundraden. Det är inte troligt att Heydrichs ämbete nyttjade hela slottet utan endast en del utav det. Övriga delar hade troligtvis andra ändamål och funktioner. Vilken del av slottet och vilka rum eller vilket rum Heydrich använde känner jag inte till. För den som vill följa Heydrich spår i Prag så finns det andra platser som har större fokus på detta än slottet. Platsen där attentatet utfördes i Holesovickach, Karel Boromejsky där attentatsmännen gömde sig och Lidice där tyskarna genomförde en massaker på invånarna är några av dessa platser.

Litteraturtips: Kristofersen, Knut: Heydrich – Förintelsens arkitekt (2009).