Adlerhorst


1939 började tyskarna bygga FHQ (Führerhauptquartier) Adlerhorst i det lilla samhället Wiesental. Först var det tänkt att Hitler skulle kunna använda Adlerhorst vid anfallet (Fall Gelb) mot Västeuropa samma år. Väderförhållandena under hösten 1939 tillät dock inte Hitler att anfalla Västeuropa och anfallet sköts upp gång efter annan. När det slutligen inleddes på våren 1940 var inte Adlerhorst klart. Hitler använde istället FHQ Felsennest i inledningen av Fall Gelb. Något som Hitler poängterade var att hans inkvartering i Adlerhorst inte fick vara för luxuös. Han ville visa solidaritet med soldaterna i fält och krävde en mera spartansk inkvartering. Adlerhorst var också tänkt att användas av Hitler under Operation Sjölejon, det tyska kodnamnet på den tilltänkta invasionen av de brittiska öarna. Detta blev aldrig av då det brittiska flygvapnet inte lät sig besegras. Men under den tyska Ardenneroffensiven i slutet på 1944 kom Adlerhorst till slut till användning.

Adlerhorst bestod av sju bunkrar, ovanpå bunkrarna byggdes det vanliga hus som blev till ett perfekt kamouflage. Adlerhorst låg dessutom i ett tätvuxet skogsområde som också bidrog till att det var svårt att upptäcka uppifrån. Utanför Wiesental byggdes andra byggnader som en del av högkvarteret. Felaktigt trodde amerikanarna att Hitler hade sitt högkvarter i slottet i Ziegenberg ca två kilometer nedanför Wiesental. Vägen mellan Ziegenberg och Wiesental kamouflerades för att undgå upptäckt från luften. Hitler anlände till Adlerhorst den 11 december och stannade kvar fram till den 15 januari 1945 då han återvände till Berlin. Kvar i Adlerhorst blev en liten styrka som bl.a. fick i uppdrag att förstöra högkvarteret så att det inte skulle falla i fiendens händer. Så skedde också i mars 1945 då amerikanska styrkor närmade sig Wiesental. Undantaget var Pressehaus (presshuset) som av någon anledning undgick förstörelse. När amerikanarna anlände till Adlerhorst fann de utbrända hus men de obrännbara bunkrarna fanns kvar, de flesta av dessa förstördes dock senare av amerikanarna.

Nuvarande status: Raserat (2008).

Adress: Obernberg, 35510 Butzbach.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Förutom några fundament av bunkrar som det har byggts nya hus ovanpå (bl.a. RSHA:s och OKW:s bunkrar) finns det ingenting kvar av Adlerhorst. Men utanför Wiesental finns det byggnader och bunkrar kvar som tillhörde Adlerhorst, bl.a. presshuset, fordonsgaraget och en stor vaktbunker som hade kamouflerats som en lada. Dessa låg dock inte i vad som var själva FHQ. Adlerhorst är det enda FHQ som det inte finns några fotografier ifrån på vare sig Hitler eller någon annan. Detta har säkert bidragit till hemlighetsmakeriet kring högkvarteret. Det togs säkerligen fotografier för både privat och officiellt bruk men av någon anledning överlevde inte dessa kriget eller så finns de någonstans och väntar på att upptäckas.

Adlerhorst betyder örnnästet men det är inte det örnnäste som blivit mest känt efter kriget, snarare är det tvärtom att detta var det minst kända örnnäste men samtidigt det enda örnnäste som nazisterna själva kallade för örnnästet (Adlerhorst). Det finns egentligen tre stycken örnnästen med olika historia och det är inte alltid lätt att hålla isär dem. Det första och riktiga örnnästet var det nyss nämnda. Det andra örnnästet är det hus som finns på Obersalzberg men tyskarna kallade det bara för Kehlsteinhaus eftersom det ligger på toppen av berget Kehlstein, men är känt över hela världen som just örnnästet tack vare att en fransk diplomat myntade begreppet efter ett besök där i slutet på trettiotalet. Detta hus skall heller inte förknippas med Hitlers Berghof som låg vid foten av berget Kehlstein.

Det tredje örnnästet har egentligen ingen som helst koppling till Hitler och nazismen men har fått en indirekt koppling genom Hollywoods försorg. 1968 filmatiserades Alistair MacLeans litterära spiondrama Örnnästet (originaltitel Where Eagles Dare) som utspelas under andra världskriget på Schloss Adler i de tyska alperna. I verkligheten heter slottet Burg Hohenwerfen (kan besökas) och ligger utanför ett litet samhälle som heter Werfen, Österrike, ca 40 kilometer söder om Salzburg. Även om filmen till största del spelades in i en studio spelades en del utomhusscener in på slottsgården. Med detta utrett kan man konstatera att det egentligen finns ingenting som förenar dessa tre örnnästen förutom att namnet har uppkommit på tre av varandra oberoende sätt.

Litteraturtips: Seidler, Franz W. & Zeigert, Dieter: Hitler’s secret headquarters (2004).