Allach – Karlsfeld


Norr om München ligger en förort som heter Allach och där upprättades i mars 1943 ett satellitläger till Dachau. Lägrets huvudsakliga uppgift var att förse BMW:s fabrik med arbetskraft för tillverkning av flygplansmotorer. Lägret var ca 300 * 300 meter till ytan och bestod av ca tjugo baracker/byggnader och fångarna var uppdelade i olika delar av lägret. Judiska fångar skildes från övriga fångar, likaså manliga och kvinnliga fångar. Lägret omgärdades av taggtrådsstängsel och vakttorn. Ca 3000 – 4000 fångar satt i lägret var av ett hundratal av dessa var kvinnor. Avrättningar av fångar förekom till följd av flyktförsök eller stöld. Redan 1941 så hade fångar från Dachau använts i tillverkning av bl.a. porslin i en närliggande fabrik. Lägret befriades av amerikanska trupper den 30 april 1945.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavla (2020).

Läge: 48°12' 55.97" N 11°29' 27.82" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Av lägret finns det en barack kvar och på fasaden har det satts upp en minnestavla. I det övriga lägret finns numera bostadshus men i en park finns en baracks golv kvar. Nån gång efter kriget har ytan asfalterats och ytan nyttjas av barn och ungdomar för diverse bollspel.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).