Bautzen I


Efter att nazisterna kommit till makten i januari 1933 började de fängsla politiska motståndare och andra oönskade över hela Tyskland. Dessa fängslades dels i s.k. ”vilda” koncentrationsläger men även i befintliga fängelser. Ett sådant fängelse fanns i Bautzen, ca fyra mil öster om Dresden. I slutet av 1944 hölls ca 1600 fångar i fängelset, ca en tredjedel mer än vad det var avsett för.

Nuvarande status: Bevarat (2012).

Adress: Breitscheidstrasse 4, 02625 Bautzen.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Efter kriget övertog den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD fängelset för att fängsla och avrätta regimkritiker. De som avrättades finns begravda på en närliggande kyrkogård (Karnickelberg). 1950 överlämnades fängelset till Östtyskland som fortsatte att fängsla regimkritiker. Fångarna började kalla fängelset för Gelbes Elend (det gula eländet) efter byggnadens gula fasadfärg. När Östtyskland föll samman 1989 frigavs alla regimkritiker. 1990 överfördes fängelset till det saxiska justitieministeriet och används sedan dess som ett häkte och fängelse för långtidsdömda. Det finns ytterligare ett fängelse i Bautzen som kallas för Bautzen II men det användes av det östtyska Stasi och är idag ett museum.

Litteraturtips: Wachsmann, Nikolaus: Hitler’s Prisons (2004).