Bebelplatz


Den 10 maj 1933 hade nazisterna på initiativ av den nazistiske propagandaministern Josef Göbbels anordnat bokbål runt om i Tyskland. I Berlin anordnades bokbålet vid Opernplatz (nuvarande Bebelplatz) intill Humboldt universitetet. Vid Opernplatz brändes ca 20 000 böcker av författare som av nazisterna ansågs vara av degenererande karaktär och därmed skadliga för tyskarna. Redan under artonhundratalets första hälft hade den tyske författaren Heinrich Heine sagt ”att där man bränner böcker bränner man också snart människor (Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen)”. Heines böcker var några av dem som brändes. I samband med bokbålet vid Opernplatz höll Göbbels ett tal där han pratade om betydelsen av hur viktigt det var att förstöra dessa böcker. I egenskap av propagandaminister hade Göbbels ett eget ministerium som kallades för Rikskammaren för kultur. Denna rikskammare övervakade allting inom kulturlivet, film, musik, press, konst, teater och litteratur. Om en person ville vara verksam inom dessa områden var han tvungen att vara medlem av rikskammaren. Bara den internationellt erkända tidningen Frankfurter Zeitung gavs en viss frihet.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2011).

Adress: Bebelplatz, 10117 Berlin.

Att ta sig dit: Pendeltåg eller tunnelbana till stationerna Unter den Linden, Friedrichstrasse eller Fransözische strasse.

Kommentar:

Monumentet kan vara svårt att upptäcka då det ligger under marken på en stor öppen yta. Men det är bara att vandra mot mitten av platsen så hittar man det. Monumentet är ett av de märkligaste jag sett även om symboliken är tydlig. Monumentet består av en tjock fyrkantig glas/plastskiva som ligger på marken och där inunder står det tomma bokhyllor som symboliserar böckerna som brändes. Bredvid glasskivan finns det en minnestavla på marken.

Litteraturtips: Ericson Wolke, Lars: Joseph Göbbels: En biografi (2010).