Berg am Laim


I juli 1941 upprättades ett uppsamlingsläger för tyska judar i ett kloster i Berg am Laim, östra München. Med början i november 1941 började judarna succesivt att deporteras till Östeuropa. Lägret avvecklades i mars 1943. Ca 500 judar satt i lägret under dess existens.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2018).

Läge: 48° 07'32.13 N 11° 37'50.52 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Monumentet är inte helt lätt att hitta eftersom det ligger på en cykel/gångväg som inte klart och tydligt följer logiken sett till adressen.

Litteraturtips: Gilbert, Martin: The Holocaust: A History of the Jews of Europe During the Second World War (1987).