Berlin – Krolloper


Berlins Krolloper byggdes i mitten på artonhundratalet vid Tiergarten, ca 500 meter från Riksdagshuset. Den användes för diverse kulturella ändamål men blev efter Riksdagshusbranden i slutet på februari 1933 samlingsplats för den tyska (nazistiska) riksdagen. Anledningen till att nazisterna valde Krolloper som riksdagens samlingsplats berodde dels på dess geografiska läge och dels på det stora antalet sittplatser. Den 23 mars 1933 röstade riksdagen igenom den s.k. Fullmaktslagen som gav Hitler rätt att driva igenom beslut utan riksdagens godkännande. Vid den tidpunkten hade flera av de socialdemokratiska och kommunistiska riksdagsledamöterna som en konsekvens av riksdagshusbranden arresterats och satts i skyddshäkte och kunde inte delta vid omröstningen. Andra ledamöter vågade sig inte till riksdagen i rädsla för att arresteras.

Fr.o.m. december 1933 hölls alla riksdagsplatser av nazisterna och Krolloper blev bara en symbolisk samlingsplats för riksdagen (nazisterna). De gånger som riksdagen samlades var det för att lyssna på Hitler eller rösta igenom Hitlers förslag. Kända tal som Hitler höll i Krolloper var bl.a. talet den 30 januari 1939 då Hitler varnade den internationella judendomen för att ett nytt världskrig skulle innebära slutet för den judiska rasen. Det var även i Krolloper som Hitler förklarade USA krig den 11 december 1941. Vid detta tal anklagade han president Roosevelt för att vara mentalt sjuk. Sista gången riksdagen samlades i Krolloper var den 26 april 1942 när riksdagen utnämnde Hitler till Tysklands högste domare med rätt att ändra domstolarnas utslag. Krolloper skadades svårt i krigets slutskede och 1951 revs de kvarvarande ruinerna.

Nuvarande status: Raserad med informationstavla (2011).

Läge: 52° 31'06.70 N 13° 22'04.48 E

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Bundestag.

Kommentar:

Man kan undra vad som hade hänt med Krolloper om det hade renoverats efter kriget. Det hade ju faktiskt varit Nazitysklands politiska högborg med ett parlament som var helt underställt Hitler. Men det har ändå hamnat i skymundan av både Reichstag och det nya Rikskansliet. Jag tror tyskarna själva inte har något emot att Krolloper är borta, på så vis har man aldrig behövt ställas inför problematiken om hur minnet och informationen av Krolloper skulle bevaras på ett tillfredsställande sätt. Nu räckte det med att upprätta en informationstavla på platsen.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).