Berlin – Lustgarten


I centrala Berlin nära katedralen ligger parken Lustgarten. Parkens ursprung går tillbaka till femtonhundratalet och dess utformning har ändrats under tidens lopp. Fredrik I gjorde den under 1700-talet till ett militärt paradområde, Fredrik II (store) återställde paradområdet till en park, Napoleon började återigen använda den som paradområde under den franska ockupationen 1806. Under Preussens ledning på 1820-talet genomgick Lustgarten en förändring i samband med en större ombyggnad av Berlin. Lustgarten blev återigen en park med ett flertal stigar, gräsmattor och en fontän som senare ersattes av en staty av Fredrik III. Under det turbulenta tjugotalet använde i synnerhet kommunisterna och socialdemokraterna Lustgarten för stora politiska manifestationer och möten med flera hundratusen deltagare. Den 7 februari 1933 samlades ca 200 000 människor för en manifestation mot att Hitler och nazisterna kommit till makten drygt en vecka tidigare. 1934 stensattes marken, statyn av Fredrik III avlägsnades och Lustgarten började återigen användas för massmöten, den här gången av nazisterna.

Mellan den 8 maj och 21 juni 1942 hölls en utställning i Lustgarten som kallades för Das Sowjet-Paradies (Sovjetparadiset). Utställningen hade sammanställts av Göbbels propagandaministerium och visade den misär och elände som rådde i Sovjetunionen samt faran med kommunismen. Den 18 maj 1942 utförde en antinazistisk kommunistisk gruppering (Baumgruppen) under ledning av Herbert Baum en misslyckad brandattack mot utställningen. Baum och flera andra medlemmar fängslades några dagar senare. Baum torterades till döds och ca trettio andra avrättades. Efter kriget hamnade Lustgarten i Östberlin och östtyskarna planterade träd bland betongplattorna för att tona ner dess militära betydelse och hela området bytte namn till Marx-Engels Platz. Efter murens fall genomgick Lustgarten ännu en förändring och är idag en traditionell park mitt i det centrala Berlin.

Nuvarande status: Bevarad med monument (2011).

Adress: Am Lustgarten 1, 10178 Berlin.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Hackescher Markt.

Kommentar:

Förutom att Lustgarten var lämplig för massmöten förstod givetvis nazisterna att platsens starka koppling till kommunisterna och socialdemokraterna var en faktor att ta med i beräkningen. Men för att kunna dra fördel av detta faktum anordnade nazisterna möten som inriktade sig speciellt till arbetarklassen som exempelvis 1 maj. På så vis tog man över en gammal förankrad tradition och gav den ett nytt innehåll som tjänade de egna syftena. Det monument som finns är tillägnat Herbert Baum gruppen och upprättades i början på åttiotalet. Texten är tidstypisk och tar inte hänsyn till de övriga händelser som ägde rum på platsen mellan 1933 och 1945. Pga. sitt centrala läge är Lustgarten ett populärt besöksmål för så väl turister som berlinbor.

Litteraturtips: Kershaw, Ian: Hitler – En biografi (2008).