Berlin nya synagoga


Under Kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 vandaliserades och förstördes ett flertal synagogor i Berlin (och övriga Tyskland). Vid Berlins nya synagoga på Oranienburger Strasse vandaliserade den nazistiska pöbeln inredningen och satte sedan eld på synagogan. På morgonen nästa dag återvände pöbeln men den här gången hejdades de av den lokale polisofficeren löjtnant Otto Bellgardt. Bellgardt förhindrade en vidare vandalisering av synagogan och hävdade att den var ett historiskt landmärke som inte fick förstöras. Brandkåren tilläts därför att släcka elden för att rädda det som räddas kunde. Bellgardts överordnade Wilhelm Krützfeld försvarade Bellgardts agerande och för detta bestraffades han enbart med en muntlig reprimand från Berlins polischef Graf Helldorf. Synagogan förstördes senare under ett allierat bombanfall i november 1943.

Nuvarande status: Återuppbyggd med museum (2008).

Adress: Oranienburger Strasse 29, 10117 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Oranienburger Strasse.

Kommentar:

Den som vill besöka synagogan måste passera en rigorös säkerhetskontroll som påminner om de som genomförs på flygplatser. Alltjämt finns det en hotbild mot judiska byggnader och intressen. Sammanlagt förstördes under Kristallnatten över 1000 synagogor (knappt 100 enbart i Wien), 7000 judiska affärer, ca 30 000 judar sattes i koncentrationsläger och knappt 100 dog. Majoriteten av de som hamnade i koncentrationslägren tilläts senare under året att emigrera. Dagarna efter Kristallnatten höll Hermann Göring, chef för Fyraårsplanerna och därmed huvudansvarig för den tyska ekonomin, ett möte där han beordrade de närvarande att vidta åtgärder för att en gång för alla utesluta judarna från den tyska ekonomin. Det innebar att judarnas egendom skulle beslagtas och de ålades en bötessumma på en miljard riksmark för att täcka de skador som uppkommit under Kristallnatten. Kristallnatten innebar en radikalisering av den nazistiska judepolitiken och ett steg närmare fysisk förintelse, även om det vid tidpunkten inte var förutbestämt.

Litteraturtips: Foss, Öyvind: Kristallnatten (2001).