Berlin – Referat IV B


På Bürgstrasse 28 låg mellan 1941 och 1943 Gestapos Referat B vars uppdrag var att kartlägga och förfölja religiösa grupper. Chef för Referatet var SS-Sturmbannführer Albert Hartl och det bestod av fyra stycken referat. Referat B1 ägnade sig åt att kartlägga och bekämpa politisk katolicism. Referat B2 ägnade sig åt politisk protestantism. Båda referaten leddes av SS-Sturmbannführer Erich Roth. Referat B3 ägnade sig åt frimurare och leddes av SS-Obersturmführer Otto-Wilhelm Wandesleben. Men det viktigaste referatet var otvivelaktigt B4 som ägnade sig åt judar och leddes av SS-Sturmbannführer Adolf Eichmann. Eichmanns referat var så känsligt och viktigt att det förlades på Kurfürstenstrasse 115 istället för på Bürgstrasse.

Nuvarande status: Raserat med minnestavla (2011).

Adress: Bürgstrasse 28, 10178 Berlin.

Att ta sig dit: Pendeltåg till stationen Hakescher Markt.

Kommentar:

Även om Gestapos högkvarter låg på Prinz Albrecht Strasse utlokaliserades flera av referaten runt om i Berlin. Detta av olika anledningar, men bl.a. för att om högkvarteret på Prinz Albrecht Strasse bombades skulle inte alla referaten slås ut.

Litteraturtips: Cesarani, David: Adolf Eichmann: Byråkrat och massmördare (2005).