Berlin – Salon Kitty


Salon Kitty var en bordell i centrala Berlin som öppnade i början på trettiotalet. Bordellen fick snabbt ett gott rykte om sig och besöktes av både inhemska och utländska dignitärer. Just det faktum att utländska dignitärer besökte bordellen gav Reinhardt Heydrich en idé om att locka intressanta besökare till bordellen och avlyssna rummen för att på så vis skaffa sig information. Ägarinnan till bordellen hette Kitty Schmidt och hon försökte på sommaren 1939 lämna Tyskland men arresterades och ställdes inför ett ultimatum att antingen arbeta för nazisterna eller hamna i koncentrationsläger, hon valde det förra. Bordellen stängdes och Walter Schellenberg som var chef för RSHA:s avdelning IV organiserade arbetet med att installera avlyssningsutrustning i rummen.

Ca tjugo prostituerade valdes omsorgsfullt ut och blev utbildade i spionage, bl.a. i att känna igen uniformer och diskret ta reda på uppgifter och annat som kunde vara viktigt ur ett underrättelseperspektiv. De prostituerade ombads efter besöken att skriva ner all information som de kom över under mötet. 1940 öppnades bordellen återigen men blev aldrig riktigt den succé som Heydrich hade hoppats på. De utländska dignitärerna uteblev i samband med krigsutbrottet och 1942 skadades bordellen i samband med ett flygbombanfall. Spionverksamheten avvecklades allt eftersom och upphörde helt i början på 1943. Bordellen lämnades tillbaka till Kitty Schmidt som fortsatte verksamheten på vanligt vis. Hon fick dock lova att inte berätta om spionverksamheten.

Nuvarande status: Bevarat (2011).

Adress: Giesebrechtstrasse 11, 10629 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Adenauerplatz.

Kommentar:

Det gick givetvis rykten att höga nazistledare som bl.a. Göbbels besökte bordellen. Göbbels var en känd kvinnokarl som inte drog sig för utomäktenskapliga kärleksaffärer. Ofrånkomligen har det även uppkommit rykten att även Heydrich besökte bordellen i ”inspektionssyfte”, men det har inte kunnat bekräftas.

Litteraturtips: Doerries, Reinhard R: Hitlers’s Intelligence Chief: Walter Schellenberg (2009).