Berlin – Stasi HQ


På Normannenstrasse i Östberlin hade Stasi sitt högkvarter. Stasi är en förkortning av Ministerium für Staatssicherheit och var den östtyska statens repressiva organ mot sina egna medborgare. Stasi var det östtyska kommunistpartiets sköld och vapen (Schild und Schwert der Partei) och deras verksamhet var vida känd bland befolkningen. Chefen för Stasi var en gammal kommunist som hette Erich Mielke. I de turbulenta år som rådde i Tyskland i början på trettiotalet hade Mielke deltagit i morden på två polismän i Berlin. Han smugglades ut ur Tyskland till Sovjetunionen där han blev kvar under hela kriget.

Mielke var chef för Stasi från 1957 och fram till Östtysklands fall och han basade över en organisation av ca 90 000 heltidsanställda och ca 170 000 frivilliga informatörer. När Östtyskland föll samman och de personliga akterna över medborgarna öppnades visade det sig att Stasi hade informatörer stort sett i varje vrå i samhället. Deras uppgift var att kartlägga alla avvikande beteende och aktiviteter bland Östtysklands 17 000 000 invånare. I jämförelse kan sägas att Västtyskland hade ca tre gånger fler invånare än Östtyskland men bara ca 15 000 anställda inom sin säkerhetspolis. Det nazistiska Gestapo i sin tur hade ca 7000 anställda för hela det tyska riket.

Stasi kontrollerade ca 90 000 brev dagligen och av den budget på ca 4 000 000 000 östtyska mark som den årligen fick gick mer än hälften till personalkostnader. Mielke var sedan 1976 medlem av den östtyska politbyrån vilket gav honom en plats i den absoluta innersta kretsen och därmed stort inflytande. Efter Östtysklands fall arresterades Mielke. Han ställdes inför rätta för morden på de två polismän i Berlin 1931. 1993 dömdes han till sex års fängelse, men han frigavs villkorligt redan efter två år. De förundersökningar som gjordes för att granska hans roll som chef för Stasi lades ner 1998 pga. hans hälsa och han dog vid 92 års ålder i maj 2000.

Nuvarande status: Bevarat med museum (2006).

Adress: Ruschestrasse 103/1, 10365 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Magdalenenstrasse.

Kommentar:

Trots att Stasis högkvarter stormades av östtyska medborgare i samband med Östtysklands fall lyckades man bevara byggnaden och de rum som Stasi huserade i. Alla möbler och all inredning finns kvar och på Mielkes kontor finns hans dödsmask på skrivbordet. Ett oerhört intressant museum med tanke på att all interiör finns kvar. Nackdelen är den engelska översättningen som i stort sett är obefintlig. Precis som med Stasis fängelse i Hohenschönhausen rekommenderar jag Normannenstrasse om ni är intresserade av den östtyska säkerhetstjänsten snarare än den överexploaterade och stora turistattraktionen Berlinmuren. Besök gärna även Hohenschönhausen om ni besöker Normannenstrasse.

Litteraturtips: Gieseke, Jens: Stasi: Östtysklands hemliga polis 1945-1990 (2017).