Berlin – Wilhelmstrasse


Wilhemstrasse ligger i centrala Berlin och var från mitten på 1800-talet och 1945 Tysklands politiska maktcentrum. Under den nazistiska perioden (1933 – 1945) låg Hermann Görings luftfartsministerium på nr 81 -85. Ett kollosalt komplex som byggdes mellan 1933 och 1936 och var en återspegling av Görings personliga hybris. Det gamla presidentpalatset på nr 73 renoverades och blev utrikesminister Ribbentropps ministerium. På nr 61 låg finansministeriet. På nr 54 hade Rudolf Hess sitt högkvarter. Hitlers nya Rikskansli byggdes (klart 1939) på Vosstrasse, en tvärgata från Wilhemstrasse. Däremot låg det gamla Rikskansliet på Wilhemstrasse 77. Längre söderut på Wilhemstrasse 8-9 låg Josef Göbbels propagandaministerium. Efter kriget revs de flesta byggnaderna pga. att de skadats svårt under kriget men några står kvar. Görings luftfartsministerium klarade sig intakt och är ett enormt stort byggnadskomplex som breder ut sig flera hundra meter längs Wilhelmstrasse. 2011 huserar det tyska finansministeriet i byggnaden. I Hess f.d. högkvarter huserar det tyska jordbruksministeriet. Göbbels propagandaministerium finns också kvar men har renoverats sedan kriget.

Nuvarande status: Delvis bevarat/raserat med informationstavlor (2010).

Adress: Wilhemstrasse, 10197 Berlin.

Att ta sig dit: Tunnelbana till stationen Mohrenstrasse.

Kommentar:

När ruinerna efter de politiska högsätena rivits och forslats bort stod området öde ända fram till i början på åttiotalet. Då började östtyskarna bygga, med östtyska mått, flotta bostadshus för prominenta östtyska medborgare. Längs hela Wilhelmstrasse finns det informationstavlor som berättar om vilka byggnader som legat där och vilken politisk funktion de hade fram t.o.m. 1945.

Litteraturtips: Shirer, William: Tredje rikets uppgång och fall (1960).