Bisingen


I Bisingen, ca två mil nordöst om staden Rottweil i delstaten Baden-Württenberg, upprättade tyskarna en fabrik som ingick i ett program som kallades för Operation Wüste. Programmet syftade till att framställa syntetbränsle ur oljeskiffer. Sammanlagt upprättades tio stycken Werken och sju stycken läger som var anslutna till Werken. Det var i dessa läger som slavarbetarna inhystes när de inte arbetade i fabriken. Samtliga sju läger var underställda koncentrationslägret Natzweiler-Struthof. Fabriken i Bisingen kallades för Wüste Werk 2 och de första 1000 fångarna anlände från Auschwitz i augusti 1944.  Dessa fick i uppgift att färdigställa fabriken. Sammanlagt satt drygt 4000 fångar i lägret. I april 1945 när fronten närmade sig evakuerades lägret och fångarna tvingades iväg på s.k. dödsmarscher österut.

Nuvarande status: Raserat med informationstavlor (2012).

Adress: Schelmengasse, 72406 Bisingen.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Det forna lägerområdet ligger idag delvis på ett industriområde och delvis på ett gärde. Vid den forna fabriken finns det ruiner kvar och det har iordningställts en liten minnesväg med informationstavlor som berättar om fabriken och ruinernas syfte framför dig

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).