Bogensee


Ca 15 kilometer nordöst om Berlin fick den nazistiske propagandaministern Josef Göbbels 1936 en luxuös villa med tillhörande 200 hektar mark av staten. Villan ligger intill en stor sjö som heter Bogensee, där av namnet. 1939 byggdes villan ut och flera mindre hus byggdes i anslutning till villan. Skyddsrum i händelse av flyganfall byggdes också. Sammanlagt fanns det ett tjugotal rum till familjens förfogande. Göbbels tillbringade mestadels helgerna vid villan tillsammans med sin fru och sex barn. När de allierades bombningar över Berlin intensifierades under 1943 blev villan mer eller mindre ett permanent boende för Göbbels och hans familj.

Nuvarande status: Bevarad (2010).

Läge: 52°46'27.42" N 13°31'34.90" E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Villan var 2010 obebodd och till försäljning. Ett tag diskuterades det om det skulle inrättas ett museum i villan om nazismen, men detta övergavs. Villan ligger otillgängligt och kan inte nås med allmänna kommunikationsmedel.

Hitler hade kommit i kontakt med Göbbels i mitten på tjugotalet och inledningsvis tog Göbbels avstånd från Hitler men han fängslades snart av Hitlers karisma. 1926 utsåg Hitler Göbbels till Gauleiter (högste politiske ledare inom ett visst distrikt) i Berlin. Göbbels kom med tiden att bli en av Hitlers absolut trognaste och närmaste följeslagare men att det skulle råda ideologisk konsensus mellan dem båda stämmer inte.

Göbbels ansåg att socialismen var en ideologisk hörnpelare i nationalsocialismen och ville bl.a. förstatliga alla industrier och lantegendomar vilket var tvärtemot Hitler, det var ju i dessa som Hitler hade ett stort väljarstöd. Göbbels såg också Sovjetunionen som en framtida allierad partner och hyste ett stort agg mot Storbritannien. Hitler tyckte precis tvärtom. Däremot så förenades de kring antisemitismen. Men för att vinna över vänstern i Berlin för de egna politiska syftena förstod Hitler att Göbbels socialistiska drag, hans otvivelaktiga lojalitet, hans outtröttliga energi och demagogiska förmåga gjorde honom perfekt för uppgiften. Att Göbbels öppet skulle gå emot Hitlers önskningar och gå sin egen väg var uteslutet och det visste Hitler.

Litteraturtips: Wolke, Ericson, Lars: Joseph Goebbels: en biografi (2010).