Börgermoor


I norra Emsland utanför ett litet samhälle som heter Bockhorst upprättade nazisterna i juni 1933 ett koncentrationsläger som hette Börgermoor. Lägret kallades också för Emsland lager I eftersom det var det första av femton läger som nazisterna upprättade i Emsland (för vidare information om Emsland se Esterwegen). Lägret stod under det preussiska inrikesministeriets kontroll och det satt ca 1000 främst politiska fångar i lägret. Fångarna tvingades arbeta med att bl.a. expandera lägret och bygga ett nytt läger i Esterwegen ca 10 kilometer österut. Knappt ett år senare avvecklades koncentrationslägret och Börgermoor blev ett fängelse och ställdes under det preussiska rättsväsendet. Lägret existerade fram till april 1945.

Nuvarande status: Raserat med informationstavla (2011).

Läge: 53° 01'03.25 N 7° 31'27.21 E

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Övriga fjorton Emsland läger var Aschendorfermoor (II), Brual-Rhede (III), Walchum (IV), Neusustrum (V), Oberlangen (VI), Esterwegen (VII), Wesuwe (VIII), Versen (IX), Fullen (X), Gross-Hesepe (XI), Dalu (XII), Wietmarschen (XIII), Bathorn (XIV) och Alexisdorf (XV). Samtliga läger är raserade men det finns antingen monument och/eller informationstavlor liknande det vid Börgermoor. Undantaget är Esterwegen där det har upprättats ett museum över samtliga Emsland läger.

Litteraturtips: Kogon, Eugen: SS-Staten (1977).