Brandenburg nya fängelse


1931 stängdes det gamla fängelset i Brandenburg – Görden och ersattes med ett nytt. Efter nazisternas maktövertagande började de omgående att använda det nya fängelset för politiska ändamål genom att fängsla regimkritiker. Men vid sidan av fängslade regimkritiker hyste fängelset även vanligt kriminella fångar. Mellan 1933 och 1945 sattes ca 4300 personer på politiska grunder i fängelset. 1940 blev fängelset en central plats för verkställande av dödsdomar som utfärdats av den nazistiska Folkdomstolen (Volksgerichtshof). Dödstraffen verkställdes i ett tillhörande garage där det hade inrättats en giljotin och flera galgar. Drygt 2700 fångar avrättades mellan augusti 1940 och april 1945. För andra som exempelvis zigenare, ryssar och judar blev fängelset många gånger en mellanstation på vägen till något koncentrationsläger. Fängelset intogs intakt av Röda armén den 27 april 1945 och de befriade ca 3600 fångar varav knappt 200 väntade på dödsstraff.

Nuvarande status: Bevarat med monument (2011).

Adress: Anton-Saefkow-Allee 22, 14772 Brandenburg.

Att ta sig dit: Bil.

Kommentar:

Garaget där avrättningarna genomfördes finns mig veterligen inte kvar. Fängelset är alltjämt i bruk men det har inrättats ett minnesrum med en rekonstruerad giljotin inne i själva fängelset och som endast kan besökas i sällskap med en guide. Utanför museet finns det ett monument med en tidstypisk text som nämner förövare och offer som fascister och antifascister.

Litteraturtips: Wachsmann, Nikolaus: Hitler’s Prisons (2004).